E-postfaktura för föreningar och företagare

Mjölby kommun övergår alltmer till elektronisk fakturering. Vi kan nu erbjuda din förening eller ditt företag e-postfaktura istället för pappersfaktura.

Vad är e-postfaktura?

En e-postfaktura är en faktura i PDF-format och som skickas till en vald e-postadress.

Hur anmäler man sig?

Anmälan hanteras av Medborgarservice. Ange det senaste fakturanumret, organisationsnummer samt föreningens/företagets fullständiga namn och adress.

När får vi fakturan?

Ni får e-postfakturan vid samma tidpunkt som ni skulle ha fått pappersfakturan.

Hur betalar vi fakturan?

Ni betalar/hanterar fakturan på samma sätt som pappersfakturan.

Vad händer om vi missar att betala fakturan?

Om ni missar att betala e-postfakturan så skickar Mjölby kommun ut en påminnelse på papper för betalning inom 8 dagar.

Vad händer om vi byter e-postadress eller om vi vill avanmäla e-postfaktura?

Ni kontaktar Medborgarservice.

Övrigt

E-postfaktura gäller inte för privatpersoner på grund av GDPR och hantering av personuppgifter.

Har ni fler frågor vänligen kontakta medborgarservice.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

Medborgarservice@mjolby.se

Senast publicerad