Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Pågående ombyggnation Smålandsvägen/Burensköldsvägen

I samband med ombyggnationen förnyas även vattenledningarna som finns i gatukorsningen vilket periodvis kan påverka vattenkvalitén. Arbetet beräknas pågå under tre veckors tid.

Några längre vattenavstängningar bedöms i dagsläget inte att vara nödvändiga. Vid en eventuell avstängning kommer berörda fastigheter att underrättas.

Störningar i form av missfärgat vatten och tryckförändringar kan dock förekomma under arbetets gång. Detta är ofarligt. Spola ur ordentligt så försvinner det. Vid missfärgat vatten är det bra att undvika att tvätta vittvätt.

Vid frågor kontakta Nils-Göran Olofsson 073-412 57 37

Exempelbild

Publicerad 12 augusti 2020