Mjölby kommun

Mjölby tätorts kulturmiljöer kartläggs under året

Mjölby kommun kommer under året 2020 titta närmare på kulturmiljön i Mjölby tätort. Det är Fredriksson arkitektkontor som fått uppdraget. Anledningen till att kommunen väljer att fördjupa kunskaperna i Mjölby beror på att tätorten växer och att det pågår ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Mjölby tätort. Att ta avstamp i Mjölbys stads särprägel och historia tycker kommunen är viktigt i det planarbete som pågår för framtiden. Utredningen kommer att ske i två steg. 

Först görs en ”ögonblicksvärdering” för utvalda karaktärsområden utanför tätorten, därefter kommer konsulterna inventera sammanhållande värdefulla bebyggelseområden inom tätorten. Andra steget blir att inventera ungefär 300 byggnader inom tätorten. Om du bor i ett gammalt hus i Mjölby är det stor chans att vi vill komma till dig och titta närmare på just ditt hus! Tanken är att utredningen ska nyansera och bredda Mjölbys historiska berättelse.

Exempelbild

Publicerad