Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Vad tycker näringslivet är viktigt?

I början av året bjöd Mjölby kommun in näringslivet till dialog om framtiden. Syftet med dialogen var att få idéer, tankar och synpunkter att ta vidare in i arbetet med kommunens framtida strategier. Bland annat pågår arbetet med ny vision och planeringen för hur vi på lång sikt ska använda marken i kommunen.

I dialogen betonade näringslivet bland annat hur viktigt det är med en bra skolor och goda skolresultat för att få till en bra utveckling av näringslivet och kommunen som helhet. Vidare betonades vikten av att satsa och utveckla våra knutpunkter inom Mjölby tätort, vara steget före i planeringen och skapa mervärden i staden som fler mötesplatser och fler vackra och välskötta miljöer. 

Sammanfattning av näringslivsdialogen PDF

Exempelbild

Publicerad 2 juli 2020