Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Nya riktlinjer för serveringstillstånd

Omsorgs- och socialnämnden har beslutat om nya riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Serveringstillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap som exempelvis en förening eller i en festvåning.

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för beviljande av serveringstillstånd. Den 17 juni 2020 beslutade nämnden om nya riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Befintliga tillstånd ändras inte men nya ansökningar eller ansökningar om förändring av befintligt tillstånd handläggs enligt de nya riktlinjerna.

Här kan du läsa hur man söker serveringstillstånd.

Exempelbild

Publicerad 25 juni 2020