Mjölby kommun

Trygg digital kontaktväg vid våld i nära relationer

När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer och det blir svårare för utsatta att söka hjälp. Mjölby kommun har nu tagit fram en ny e-tjänst för att våldsutsatta ska kunna kontakta kommunens familjeteam på ett enkelt och säkert sätt utifrån den utsattes villkor.

våld i nära relationer


Ju längre tid familjer isoleras hemma, desto större är risken att kvinnor och barn utsätts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld. Isoleringen gör det lättare för våldsutövande partners eller familjemedlemmar att utöva kontroll och betydligt svårare för utsatta kvinnor och barn att söka hjälp. Oro, stress och ekonomisk osäkerhet ökar risken ytterligare att förövare använder våld.

Det är det viktigt att kommunen finns tillgänglig för råd och stöd och anpassar sig utifrån nya behov och möjligheter.

”Vi vet att det är ett stort steg att ta kontakt och be om hjälp om man är utsatt för våld i en nära relation” säger Jenny Nybacka, enhetschef på råd, stöd och behandling.

”Många är övervakade och rädda. Men den här tjänsten gör det möjligt att kommunicera på det sätt den utsatta önskar.”

Kontakt på den utsattes villkor

Den nya e-tjänsten gör det möjligt för den som är utsatt för våld att kontakta kommunen när det passar på ett enkelt, säkert och tryggt sätt. De blir sedan kontaktade av våra behandlingssekreterare på önskat sätt inom 24 timmar varje helgfri vardag.

Via tjänsten kan man komma i kontakt med familjeteamet för att ställa frågor och få stöd och hjälp för att förändra situationen. Den som tar kontakt för stöd bestämmer själv på vilket sätt de vill ha kontakt och vilken tid som passar. Det går bland annat att ha en dialog direkt i e-tjänsten, och man kan bara ta del av informationen om man loggar in med sitt privata BankID. Medarbetarna i familjeteamet har sekretess gällande de uppgifter som lämnas.

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt har rätt till information, skydd och stöd. Om du har barn har även barnen rätt till stöd. Vi erbjuder dig stöd och hjälp för att förändra din situation. Vi vänder oss också till personer som utövar våld mot närstående och vill förändra ett våldsamt beteende.

E-tjänst för kontakt vid våld i nära relationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelbild

Publicerad