Mjölby kommun

Råd vid värmebölja

Långvarig hög värme kan påverka hälsan. Särskilt farligt kan det vara för känsliga personer såsom sjuka, äldre och små barn.

Tänk på att vissa rekommendationer för att lindra värme kan förvärra smittspridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten uppmanar bland annat att undvika att använda bordsfläktar i gemensamma utrymmen.

Följ SMHI:s meddelanden och varningar om höga temperaturer för att vara förberedd när värmen kommer.

Se till att titta till vänner och anhöriga, och tipsa dem om råden.

Viktiga råd från Folkhälsomyndigheten

Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökad dödlighet. Eftersom vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer kan vi få negativa hälsoeffekter vid betyd­ligt lägre temperaturer än i till exempel Sydeuropa.

Extrem värme är farligt för alla, men vissa behöver ta hand om sig extra mycket under en värmebölja och det gäller framför allt:

  • Äldre
  • Kroniskt sjuka
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Små barn
  • Gravida
  • Personer som tar medicin.

Gör så här vid värmebölja

Var uppmärksam på inomhustemperaturen

Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar påtagligt när tem­peraturen utomhus når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd.

Drick mer

Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.

Ordna sval miljö

Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.

Ordna svalka

En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

Inga bordsfläktar i gemensamma utrymmen

En del åtgärder som rekommenderas för att lindra värme kan förvärra smittspridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten uppmanar bland annat att undvika att använda bordsfläktar i gemensamma utrymmen.

Ta det lugnt

Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.

Förvara läkemedel rätt

Förvara mediciner svalare än 25 grader eller i kylskåp. Läs om förvaring på förpackningen.

Var uppmärksam

Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, exempelvis vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.

Kontakta sjukvården

Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.
Ring 1177 för sjukrådgivning. Du kan ringa eller besöka webbplatsen 1177.se dygnet runt.

Hur påverkas kroppen av värme?

Värme gör att de ytliga blodkärlen vidgas och svett¬ningen ökar. Om man inte hinner få i sig tillräckligt med vätska blir blodet mer koncentrerat och risken för blodpropp ökar.

Om hjärtat inte klarar de ökade kraven på pump¬förmåga kan det resultera i en allvarlig hjärtsvikt. Värmerelaterade dödsfall hos äldre beror oftast på cirkulationsrubbningar.

Ibland kan huvudvärk och illamående vara tecken på början till värmeslag. Värmeslag kan vara livshotande.

Vid värmeslag är kroppstemperaturen över 40 grader. Andra symtom kan vara kräkningar, synstörningar, yr¬sel, förvirring och snabb puls.

Se till att snabbt komma till en sval plats, dricka och att svalka kroppen.

Vid värmeutmattning och värmeslag ska inte febernedsättande tas. Det kan förvärra tillståndet.

Exempelbild

Publicerad