Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Visir införs för att skydda vårdtagare

Från den 22 juni kommer Mjölby kommuns vård- och omsorgspersonal att använda visir vid all vård- och omsorgsnära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning till vårdtagare. Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att visir kan stoppa smitta vid vård- och omsorgnära insatser från personal som har covid-19 men ännu inte har några tydliga symtom.

– Målet är att minska smittspridning av covid-19 från personal till personer i riskgrupp inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Åtgärden är även till för att våra medarbetare ska känna sig tryggare i det vårdnära arbetet, säger Sonja Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef hälso- och sjukvård i Mjölby kommun.

– Inför att sommarvikarier kommer nu minskas även risken för att det ska bli ytterligare smittspridning om vi använder visir, fortsätter Sonja.

Den nya rutinen innebär att både allmänheten och närstående kan komma att träffa på personal som bär visir på kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten.

Omsorg- och socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att visir ska användas från och med 22 juni vid samtliga vård- och omsorgnära insatser (inom en meter) för personer i riskgrupp. Visir är att föredra framför munskydd eftersom hanteringen är enklare och tillgången är god. Vårdtagare kan även se medarbetarens ansikte och dessutom skyddas medarbetarens ögon.

Nuläge gällande covid-19 i Mjölby kommun

  • Mjölby kommun har inga personer inom nämndens ansvarsområde med pågående covid-19 infektion. Senaste personen inom äldreomsorgen som haft en covid-19 infektion var 7 maj.
  • Mjölby kommun har god tillgång till skyddsutrustning.
  • Cirka 100 provtagningar för covid-19 har utförts på särskilt boende och i hemtjänst. 17 provtagningar har visat positivt. Åtta personer har avlidit med bekräftad covid-19 och fem personer har avlidit med misstänkt covid-19. Nio personer har friskförklarats.
  • Vi är uppmärksamma på symtom hos både vårdtagare och medarbetare. Vi provtar generöst vid minsta symtom. Det är kommunens sjuksköterskor som provtar nu, tidigare var det regionen.
Exempelbild

Publicerad