Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ny cirkulationsplats i Mjölby

Nu har vi, som nog många i Mjölby redan märkt, påbörjat ett ombyggnadsarbete i korsningen Smålandsvägen och Burensköldsvägen i Mjölby. Den aktuella korsningen ska så småningom bli en cirkulationsplats. Trafiksignalen i korsningen är nedsläckt och borttagen. I samband med ombyggnaden utförs ett större VA- ledningsarbete på Burensköldsvägen, som enligt planerna ska avslutas i september och i samband med det påbörjas bygget av cirkulationsplatsen. 

Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober 2020. Då trafiksignalen är bortkopplad vill vi påminna om att det är de aktuella vägmärkena på platsen som gäller. Det innebär att trafiken på Burensköldsvägen har väjningsplikt för trafiken på Smålandsvägen. De fyra övergångsställena som finns i korsningen är nu obevakade, vilket betyder att gående har företräde gentemot passerande fordon. Hastigheten i korsningen är sänkt till 30 kilometer i timmen fram tills arbetet är klart. Framkomligheten är begränsad under hela byggtiden.

Exempelbild

Publicerad 15 juni 2020