Mjölby kommun

Ny cirkulationsplats i Mjölby

Cirkulationsplatsen i korsningen Smålandsvägen/ Burensköldsvägen beräknas vara klar i slutet av november 2020. Då trafiksignalen är bortkopplad vill vi påminna om att det är de aktuella vägmärkena på platsen som gäller. Det innebär att trafiken på Burensköldsvägen har väjningsplikt för trafiken på Smålandsvägen. De fyra övergångsställena som finns i korsningen är nu obevakade, vilket betyder att gående har företräde gentemot passerande fordon. Hastigheten i korsningen är sänkt till 30 kilometer i timmen fram tills arbetet är klart. Framkomligheten är begränsad under hela byggtiden.

Snart är byggnationen av den nya cirkulationsplatsen i korsningen Smålandsvägen/ Burensköldsvägen i Mjölby klar. Arbetet har pågått under stor del av hösten. Stort tack till alla trafikanter, cyklister och gående, för er förståelse då framkomligheten varit begränsad. Under nästa vecka startar asfalteringsarbetet. Det medför att Burensköldsvägen mellan Smålandsvägen och Folkungagatan kommer vara avstängd även under vecka 48. Vi ber alla trafikanter, att om möjligt under den aktuella tiden, välja en alternativ väg. Trafiken regleras av vakter men framkomligheten kommer vara väldigt begränsad. Måndagen den 23 november och tisdagen den 24 november är det gång- och cykelvägar som asfalteras, och från onsdagen den 25 november och fram till fredagen den 27 november är det fokus på körbanorna. Östgötatrafiken har beslutat att lägga om busslinjer som trafikerar Smålandsvägen mellan onsdagen den 25 november till fredagen den 27 november. För mer information se Östgötatrafikens app eller deras hemsida.

Exempelbild

Publicerad