Vanliga frågor och svar om förskola

Här hittar du vanliga frågor och svar som rör ansökan, vistelsetid, avgift och uppsägning av plats i förskolan.

Ansökan om plats

För att få en plats i förskola ska barnet ha fyllt ett år.

Du ska ansöka om en plats senast fyra månader innan önskat startdatum.

Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare för mer information som du når via Mjölby kommuns växel 010-234 50 00.

Om du tackar ja till erbjuden plats, hamnar du i överflyttningskö till ditt förstahandsval.

Om du tackar nej till erbjuden plats står du kvar i kön till ditt förstahandsval och behåller ditt ursprungliga ködatum.

Om du tackar nej till erbjuden plats på ditt förstahandsval tas du bort ur kön helt och måste göra en ny ansökan.

Ja, syskonförtur innebär att ditt barn prioriteras före barn som inte har syskon på förskolan vid fördelning av plats.

En inskolning är cirka två veckor och sker i överenskommelse med förskolepersonalen.

Placering och vistelsetider

Studietiden, egna studier och restid till och från skolan ligger till grund för barnets vistelsetid på förskolan. När studierna inte följer ordinarie läsårstider eller för att styrka omfattningen av studierna kan Mjölby kommun begära att få ta del av studieintyg.

Om du är arbetssökande har barnet rätt att vistas på förskolan 15 timmar i veckan. Tiden fördelas 3 timmar fem dagar per vecka eller 5 timmar tre dagar per vecka. Hör med förskolan vilka dagar och tider som gäller på just din förskola.

Information och regler för 15-timmarsplacering.

Om du är föräldraledig med yngre syskon får ditt barn vistas på förskolan 15 timmar i veckan. Tiden fördelas 3 timmar fem dagar per vecka eller 5 timmar tre dagar per vecka. Hör med förskolan vilka dagar och tider som gäller på just din förskola.

Information och regler för 15-timmarsplacering.

Om du blir sjukskriven får ditt barn vistas på förskolan i samma utsträckning som innan du blev sjukskriven.

Om du har graviditetspenning får ditt barn vistas på förskolan i samma utsträckning som innan du beviljades graviditetspenning.

Fakturafrågor, avgift och inkomst

Ja, du betalar barnomsorgsavgift från första dagen. Avgiften betalas 12 månader per år. Du betalar alltså avgift även under semester och annan ledighet.

Från 1 september det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften i förskola under perioden 1 september-31 maj med 30 procent. Ingen reducering sker under juni, juli, augusti.

Barn över tre år till föräldralediga/arbetssökande har 15 timmars avgiftsfri placering under perioden 1 september-31 maj. Under juni, juli och augusti betalas ordinarie taxa.

Nej, du betalar lika mycket oavsett barnets vistelsetid. Avgiften baseras på hushållets gemensamma inkomst och inte på antal timmar som barnet är på förskolan.

Om barnet däremot har en 15 timmarsplacering på grund av föräldraledighet/arbetssökande är placeringen avgiftsfri från och med 1 september det år barnet fyller tre år under perioden 1 september-31 maj.

För att vi ska kunna beräkna vilken avgift du ska betala ska du anmäla din inkomst. Du lämnar inkomstuppgift i samband med att du erbjuds en plats och vid varje förändring av hushållets inkomst som påverkar taxan, till exempel ändrad lön eller ändrade familjeförhållanden. Du ändrar din inkomst i våran e-tjänst.

Barnomsorgstjänster Länk till annan webbplats.

Ja, om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på hushållets totala inkomst före skatt.

Det kan bero på att dina uppgifter kom in för sent och att fakturan för den månaden redan var hanterad. Korrigering sker på nästa månads faktura.

Vårdnadshavare som efter en separation har gemensam vårdnad om barnet ska ha separata fakturor som baseras på var och ens hushållsinkomst. De sammanlagda avgifterna kan aldrig bli högre än fastställd maxavgift.

Avgiften fördelas proportionerligt mellan vårdnadshavarna, vilket innebär att avgiften kan förändras mellan vårdnadshavarna om inkomsten förändras för en av dem eller om barnet övergår till avgiftsfri placering/avslutar platsen hos en av vårdnadshavarna.

Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare för mer information som du når via Mjölby kommuns växel 010-234 50 00.

Ja, ändrade familjeförhållanden ska anmälas till oss. Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare för mer information som du når via Mjölby kommuns växel
010-230 50 00.

Ja, ändrade familjeförhållanden ska anmälas till oss. Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare för mer information som du når via Mjölby kommuns växel
010-234 50 00
.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader. Du betalar för platsen under hela uppsägningstiden oavsett om barnet är på förskolan eller inte. Du säger upp platsen i vår e-tjänst.

Barnomsorgstjänster Länk till annan webbplats.

Du har rätt att ha kvar ditt barn på förskolan till och med den 31 juli, då förskoleplaceringen avslutas. Om ditt barn ska sluta före den 31 juli måste du själv registrera en uppsägning via e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader. Om du har behov av barnomsorg efter 31 juli ska du ansöka om en fritidsplats. Du har möjlighet att ha fritidsplats från och med 1 augusti. Tänk på att ansökan om fritidsplats ska göras senast två månader innan önskat startdatum.

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 010-234 50 00
Telefontid måndag - torsdag klockan 9.30-11.30

Senast publicerad