Mjölby kommun

Släng ditt ris- och trädgårdsavfall på rätt sätt!

På både Mantorps och Väderstads ris- och trädgårdsavfallstippar slängts avfall som inte hör hemma där. På dessa tippar ska endast trädgårsavfall i form av exempelvis löv, gräsklipp och mossa lämnas samt ris så som grenar och stammar. Annat avfall lämnas på Hulje återvinningscentral.

Att hantera sitt avfall rätt är mycket viktigt. I Mjölby kommun finns ett antal ris och trädgårdsavfallstippar men tyvärr hamnar det fel saker här ibland. Tegelpannor, sopsäckar och annat avfall som inte kommer från trädgården ska inte lämnas på ristipparna, utan slängas på Hulje Återvinningscentral.

Löv, gräsklipp och mossa kan lämnas som trädgårdsavfall och ris, grenar och stammar lämnas på platsen för ris. Tänk även på att tömma eventuella säckar med trädgårdsavfall.

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du vid besök på Hulje återvinningscentral alltid fråga personalen på plats eller använda dig av vår Sorteringsguide.

Tack för att du sorterar ditt avfall på rätt sätt!

Sopsäckar och tegelpannor ligger bland trädgårdsavfall.

Publicerad