Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Information om studentfirande 2020

På grund av rådande Coronapandemi kommer årets studentavslutning vara annorlunda mot en traditionell avslutning. Det kommer att genomföras ett utspring som anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och eleverna kommer att erbjudas att delta vid fotografering och studentlunch. Alla aktiviteter sker klassvis eller i mindre grupper och personal kommer se till att inga stora folksamlingar uppstår.

Anpassningen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att utspring kommer att ske klassvis. Varje student får bjuda in max 4 personer (undantag kan göras utifrån särskilda skäl, detta beslutas då av rektor). Rektor vid respektive skola kommer att informera berörda elever om exakta tider för utspring.

För att det inte ska uppstå stora folksamlingar i samband med utspringet kommer klasser som ska springa ut från samma utgång att schemaläggas med ungefär en timmes mellanrum, så att studenter och inbjudna gäster hinner lämna området innan det är dags för nästa klass att springa ut.

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd. Detta innebär bland annat att flakåkning inte är tillåtet i år och att alla som är sjuka, eller upplever milda förkylningssymtom, stannar hemma.

Vi hoppas på en härlig avslutning för eleverna och önskar dem all lycka i framtiden!

studentmössa

Publicerad 27 maj 2020