Taxa för upplåtelse av offentlig plats Mjölby kommun

Beslutade av kommunfullmäktige. Föreskrifterna träder i laga kraft då Taxa för upplåtelse av allmän plats för Mjölby kommun, fastställd av kommunfullmäktige den 17 december 1991 upphävs. Framtagna av Tekniska kontoret, Miljökontoret,
Byggnadskontoret, Näringslivskontoret och Medborgarservice. 

Taxeprinciper

Enligt lag 1957:259 har kommunen rätt att ta ut avgift för upplåtelser av offentlig plats. Det gäller platser där tillstånd enligt ordningslagen har lämnats samt platser som kommunen upplåtit som allmän försäljningsplats. Avgifterna ska anses skäliga med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.

Befrielse från avgift, helt eller delvis, kan medges om särskilda skäl föreligger. Ingen avgift för markupplåtelse tas av ideella föreningar och skolklasser.

Torghandel och mobil försäljning av mat inklusive jordgubbar

Torghandeln är reglerad av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. Mobil försäljning av mat kräver polistillstånd och avtal med kommunen. Kostnaden för en kvartalsplats är en fjärdedel av årsplatsen.

Tabell markhyra

Markhyra

Tillfällig plats

Årsplats antal dagar/vecka


Per dag

Per vecka*

1

2

3

4 - fler

Torghandelsplats 0 - 4 m

100


1400

1600

1800

2000

Torghandelsplats 0 - 8 m

150


2800

3200

3600

4000

Stor plats för mobil försäljning

100

400

1400

1600

1800

2000

Liten plats för mobil matförsäljning

50

200

700

800

900

1000


Tabell el

El

Tillfällig plats

Årsplatser antal dagar/vecka


Per dag

1

2

3

4- fler

Alla platser

100

200

400

600

800


Övriga upplåtelser

Alla upplåtelser nedan kräver polistillstånd. De samt andra tillstånd och lov förutsätts innan upplåtelse.

Tabell övriga upplåtelser

Typ av upplåtelse

Kostnad/tid

Minimiavgift

Tillstånd och lov

Tillfällig försäljning
julgranar

300 kr/plats/dag

600 kr/upplåtelse


Uteserveringar

15 kr/m²/plats/månad

500 kr/upplåtelse

Förutsätter bygglov

Affischpelare,
reklamtavlor mm

203 kr/m²/affischyta/år


Förutsätter bygglov och avtal med kommunen

Trottoarpratare, skyltställ
eller liknande

300 kr första året,
därefter 0 kr


Förutsätter avtal med
kommunen

Cirkus, tivoli mm

1200 kr/plats/dag
Taxa för upplåtelse av offentlig plats Mjölby Kommun, för utskrift (Pdf) Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad