Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Eldningsförbudet upphör att gälla 1 maj kl 12

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Östergötlands län. Förbudet upphör att gälla från och med fredagen den 1 maj klockan 12.00.

Östergötlands län har de senaste dagarna fått regn och svalare temperaturer och brandrisken har därmed minskat. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets kommuner och räddningstjänster.

  • Det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll i länet och eventuell eldning ska ske på ett säkert sätt, säger Andreas Lundberg, enhetschef och biträdande försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland. Det är viktigt att vara mycket försiktig och ha tillgång till vatten att släcka med. All eldning sker på eget ansvar.

Du kan minska risken för brand genom att:

  • aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.
  • använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.
  • använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
  • larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.

För mer information, kontakta gärna Länsstyrelsen Östergötland:

Robert Wenemark, handläggare skydd mot olyckor, Länsstyrelsen Östergötland
Telefon 010-223 55 51, robert.wenemark@lansstyrelsen.se

Andreas Lundberg, enhetschef och biträdande försvarsdirektör, Länsstyrelsen Östergötland
Telefon 010-223 53 67, andreas.lundberg@lansstyrelsen.se

Exempelbild

Publicerad 30 april 2020