Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Mjölby kommuns riktlinjer gällande skolavslutningar och studentfirande

Skolcheferna i Östergötland har träffats vid två tillfällen, vi är överens om att vi alla ska förhålla oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer bevaka utvecklingen av smittspridning samt om rekommendationerna ändras fram till juni. Vårt ställningstagande utgår ifrån de nuvarande rekommendationerna gällande smittspridning och är samordnade med regionens övriga skolkommuner.

Studentfirande

Studentfirande handlar om att fira och uppmärksammas i att man som elev avslutat sina gymnasiestudier. Att tillsammans med sina klasskamrater och lärare få fira avslutet på gymnasietiden. Eleverna vid Mjölby gymnasium kommer därför erbjudas ett alternativt studentfirande. På grund av coronapandemin kan ett traditionellt studentfirande i dagsläget tyvärr inte arrangeras. Det innebär att inget traditionellt utspring till familj, släkt och vänner kommer att ske ute på våra skolgårdar. Men hur dagen kommer att se ut och hur ett alternativt studentfirande kan utformas vill vi samtala med våra elever och rektorer om. Självklart kommer eleverna träffas klassvis för betygsutdelning och skön sång men hur en alternativ studentavslutning blir, återkommer vi till.

Skolavslutningar i grundskolan

Mjölby kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer som finns för avslutningar på gymnasiet. Alla skolavslutningar i grundskolan kommer att ske klassvis. Skolavslutning på skolgården av traditionell karaktär tillsammans med familj och släkt kommer därför inte att ske. Utformningen av en fin skolavslutning planerar rektor tillsammans med medarbetarna och eleverna.

Christer Lordh

Utbildningschef

 

Kristina Lohman

Verksamhetschef gymnasiet

 

Karl Johan Sjödin

Verksamhetschef grundskolan

Publicerad 21 april 2020