Mjölby kommun

Nytänkande, mod och livskvalitet

Igår klipptes det band när omsorgs- och socialförvaltningens digitala kvalitetsberättelse för 2019 publicerades.

Kvalitetsberättelsen presenterar det gångna året och speglar bredden och komplexiteteten i omsorgs- och socialförvaltningens uppdrag. Innehållet visar att förvaltningen har stort fokus på att utveckla verksamheten genom innovation, samverkan och mod. Alltid med stort engagemang för att skapa livskvalitet hos kunderna.

Bandet klipptes av omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson.

"Vi ser oss som möjliggörare och antar våra utmaningar med nyfikenhet, mod och ett stort engagemang. Det visas tydligt i årets kvalitetsarbete" säger Anna Johansson.

För fjärde året i rad tar förvaltningen fram en kvalitetsberättelse för att spegla verksamheten och det gångna året. Den publiceras genom en digital lösning vilket gör den tillgänglig, lätt att sprida och det är bra för miljön.


Exempelbild

Publicerad