Mjölby kommun

Avstängt för cykling och vistelse inom Bockarps skjutbana

Marken på Bockarps skjutbana har visat sig vara förorenad av bly, vilket kan innebära hälsorisker. Vi uppmanar därför allmänheten att undvika att vistas inom skjutbanans område tillsvidare.

Har du frågor kontakta Håkan Sylvan, telefon 0142-855 93 eller e-post hakan.sylvan@mjolby.se

Bockarps skjutbana
Exempelbild

Publicerad