Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Stort engagemang i kommunen -
möt några av våra medarbetare

Just nu är verksamheten vård och omsorg hårt belastad på grund av corona och våra medarbetare gör ovärderliga insatser varje dag. Flera medarbetare inom kommunen har övergått till helt nya arbetsuppgifter, allt för att stödja där behovet är som störst.

Vissa medarbetare har ”pausat” sina tjänster och övergått i en tillfällig anställning inom omsorgs- och socialförvaltningen och vissa medarbetare inom omsorgs- och socialförvaltningen har bytt arbetsplats/verksamhet och jobbar nu med helt nya arbetsuppgifter.

Engagemanget och viljan att vara med och hjälpa till i denna speciella situation är fantastisk. Det visar en enorm styrka och handlingskraft i hur vi tillsammans tar vårt ansvar för våra kunder, säger Thomas Åhlander, förvaltningschef inom omsorgs- och socialförvaltningen.

Möt några av våra medarbetare som tagit klivet och stöttar inom vård och omsorg

Sofia Isaksson

Sofia Isaksson, skolsköterska på Kungshögaskolan, utbildningsförvaltningen

Sofia har valt att hjälpa till inom hemsjukvården.

Vad var det som fick dig att ta klivet?

Jag valde att ta klivet eftersom jag vill bidra på något sätt i situationen som råder just nu. Jag ville ställa upp och göra något utifrån ett samhällsperspektiv. Känns som en naturlig sak att göra då jag har en kompetens som efterfrågas extra mycket just nu och att mitt ”vanliga” jobb inte är av akut karaktär. När frågan kom valde jag omgående att anmäla mig som frivillig dessutom har jag tidigare erfarenhet av hemsjukvård vilket fick det att kännas som ett naturligt kliv.

Att arbeta som sjuksköterska/distriktssköterska inom hemsjukvården innebär ju en helt annan kundkategori. Hur upplever du den skillnaden?

Visst är det en skillnad på att arbeta med elever eller med patienter/brukare i hemsjukvården men det handlar för mig om att arbeta med människor och att möta dem där de befinner sig. Det handlar om att kunna hjälpa dem fast på olika sätt. Jag har erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården tidigare vilket gör att det inte kändes så annorlunda. Jag upplevde att det var roligt och att jag kanske till och med saknat det. Det är annorlunda att arbeta med att åka hem till människor. Du kliver in i någons hem vilket gör att du måste anpassa dig på ett annat sätt vilket innebär en spännande utmaning i varje situation.

Lena Lindgren

 

Lena Lindgren, kulturstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen

Lena har valt att hjälpa till på Bokens vårdboende.

Vad var det som fick dig att ta klivet?

Jag valde att ta klivet då jag kände att jag ville vara där jag gör nytta, särskilt nu när kulturlivet pausats, eller flyttats fram och blivit digitalt. I mitt vanliga arbete ingår att erbjuda kultur till alla, och att då få jobba tillsammans och för Mjölbyborna ger mig möjlighet att lära känna mina målgrupper på ett nytt sätt. Och jag lär mig massor av att vara inom äldreomsorgen, det är helt nytt för mig.

Vad ser du som den största utmaningen?

Största utmaningen är att snabbt lära känna alla boende och hur de vill ha det, och kunna se var jag behövs bäst vid varje tillfälle. Får utmärkt stöd från ordinarie personal och seniorerna själva.

Elisabeth Svensson

Elisabeth Svensson, bemanningssamordnare planeringsenheten, omsorgs- och socialförvaltningen

Elisabeth har valt rollen som samordnare för introduktion och utbildning

Vad var det som fick dig att ta klivet?

På planeringsenhetens arbetar vi dagligen med att prioritera behov, omfördela resurser så de finns där de bäst behövs. Vi anställer, introducerar och schemalägger inom vår egen förvaltning, därför kändes inte det här uppdraget främmande för mig. Man får vidga sina vyer litegrann bara. Sen har vi i det här fallet ett nära och uppskattat samarbete med Marie Ljung som är enhetschef på Lundbybadet.

Är det något som känns extra roligt i den här typen av samordningsroll?

I min roll träffar jag många medarbetare, både timvikarier och ordinarie personal, men det som har varit extra roligt just nu har varit att möta nyfikenheten, engagemanget och viljan att hjälpa till från andra förvaltningar. Att man vågar kasta sig ut i det okända för att hjälpa till där man behövs, det är fantastiskt. Jag hoppas och tror att det här samarbetet kommer ge ringar på vattnet så att vi i större utsträckning arbetar över förvaltningsgränserna även framöver. Men just nu är man väldigt stolt över att jobba i en kommun där medarbetarna solidariskt ställer upp för varandra och att man snabbt skapar en beredskap, det är häftigt på riktigt!

Exempelbild

Publicerad 17 april 2020