Information om Covid-19 för dig som uppdragstagare

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 som nu sprids i Sverige vill vi informera om hur det kan påverka dig i din roll som uppdragstagare.

Informationen kan komma att uppdateras utifrån nya rekommendationer och nya uppkomna situationer.

Kontakt med handläggare och resurssamordnare

Arbetet på omsorgs- och socialförvaltningen måste fortgå som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gör gällande att man ska stanna hemma från arbetet när man uppvisar förkylningssymtom. Så långt det är möjligt kommer arbetet då skötas hemifrån. Mjölby kommun räknar med att av den anledningen ha färre medarbetare i tjänst under den närmaste tiden. Utifrån situationen vill vi göra er uppmärksamma på följande;

  • Arbetsuppgifter kan komma att behöva prioriteras, kraft kommer att läggas där det finns störst behov.
  • Besök, samtal eller annat stöd kan tyvärr bli inställda med kort varsel. Det kommer ske färre fysiska möten under en tid framöver. Vi kommer eftersträva att vara så tillgängliga som möjligt via telefon, mejl och Skype.
  • Vi ber er avboka ett inplanerat möte om du är sjuk eller känner av symtom såsom feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder, illamående.
  • Vid fysiska besök ber vi er följa Folkhälsomyndighetens instruktioner avseende handhygien och avstånd.
  • Har du bekymmer med att nå ordinarie handläggare eller resurssamordnare och om ditt ärende är akut, ring mottagningen 010-234 52 00.

Du som är i riskgrupp och är kontaktfamilj/ kontaktperson

Folkhälsomyndigheten har informerat om att personer över 70 år och övriga som tillhör riskgrupp starkt bör begränsa sina sociala kontakter tillsvidare.

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till riskgrupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi uppmanar därför dig/er som tillhör en riskgrupp att kontakta handläggande socialsekreterare för att göra en paus i ditt/ert uppdrag.

Du som är i riskgrupp och är familjehem

Vi vet att kontakten med det biologiska nätverket är viktigt för placerade barn och Mjölby Kommuns inställning är att ett umgänge behöver upprätthållas, dock på ett sådant sätt att hänsyn tas till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om umgänge under rådande situation på socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Således ska umgänget anpassas till att genomföras på ett mindre riskfyllt sätt i det fall barn, familjehem eller biologiskt nätverk är sjuka eller uppvisar något förkylningssymtom såsom feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder eller illamående. Särskild hänsyn behöver tas då barn, familjehem eller biologiskt nätverk bedöms vara i riskgrupp. Mindre riskfyllda sätt kan t ex vara att ses via Skype, telefon eller träffas utomhus för någon aktivitet.

Vid tveksamheter hör av er till handläggande socialsekreterare eller resurssamordnare.

Behöver ni veta om familjehemmet är sjuka? Behöver vårdnadshavarna få information?

Lättare symtom behöver vi på omsorgs- och socialförvaltningen inte informeras om, men om sjukdomen blir av mer allvarlig karaktär ska vi informeras. Vårdnadshavarna bör generellt hållas informerade om sina barns hälsa. Vid frågor rådgör med resurssamordnare eller handläggande socialsekreterare.

Här kan du hitta mer information

Tips från BRIS hur du kan prata med ditt barn om coronviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mjölby Kommuns hemsida uppdateras kontinuerligt gällande Covid-19.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Kanske uppstår det frågor inför umgängen eller andra dilemman som vi tillsammans kan resonera kring hur vi på bästa sätt kan lösa.

Kom ihåg att ni även kan nå Sociala Jouren på kvällar och helger på telefon 013-207526.

Kontakt

Resursteamet

Telefon: 010-234 50 00

Mail: resursteamet@mjolby.se

Senast publicerad