För uppdragstagare

Tack för att du finns för en annan människa, din insats gör skillnad.

Här samlar vi information för dig som är kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.

Tipsa andra

Behovet av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är stort. Berätta gärna för andra om ditt uppdrag och tipsa om att de också kan göra en insats för utsatta barn och vuxna och ge dem en ny chans i tillvaron.

Kontakt

Resursteamet

Telefon: 010-234 50 00

e-post: resursteamet@mjolby.se

Allmän information och vägledning

Du kan söka information om att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson via nedanstående webbplatser.

Min insats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) om ersättning till uppdragstagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehemmens Riksförbund (FR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjevårdens centralorganisation (FACO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Maskrosbarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knas hemma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett hem att växa i - Familjehemmets bok. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Grundutbildning för jour- och familjehem

Positivt umgänge- Guide för familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SAMS- Samverkan socialtjänst och skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentverket - Koll på pengarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagstiftning

Socialtjänstlag (2001:453),
5 Kap rör särskilda bestämmelser för olika grupper däribland barn.
6 Kap rör vård utanför det egna hemmet

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Offentlighet- och sekretesslagen

Läs mer i lagboken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning, rapporter, digitala föreläsningar

Titta in på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta del av utvärderingar samt vetenskap & praxis.

Senast publicerad