Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Tillfällig stängning av daglig verksamhet och korttidsboende

De verksamheter som berörs av stängning är Navet (ej Förrådet), Charlotta Berger, Berggården och Berga utegrupp. Även vårt korttidsboende Villerkulla kommer att stängas tillfälligt.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 måste vi omfördela personal till andra verksamheter. Åtgärden genomförs som en förberedelse på väntat personalbortfall under pandemins mest kritiska veckor utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBs rekommendationer.

Personer som inte kan få sin dagliga verksamhet kommer ändå få bibehållen habiliteringsersättning utifrån den närvaro de har i vanliga fall.

Tidsperiod

Verksamheterna kommer att stängas från den 14 april. I dagsläget kan vi inte säga hur länge vi kommer att ha stängt, men vi kommer öppna verksamheterna så snart det är möjligt utifrån rådande pandemi.

Man som snickrar på ett bord.

Publicerad 14 april 2020