Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Stödpaket till näringslivet

Spridningen av coronaviruset har drabbat många företag i Mjölby kommun. Företagare berättar om minskade intäkter och oro för framtiden. För att underlätta för företagen och säkra jobben presenterar Mjölby kommun nu ett stödpaket.

Staten beslutade nyligen om stödåtgärder till näringslivet, i anledning av Coronakrisen. Det handlar bland annat om korttidspermittering och att staten tillfälligt tar över företagens sjuklöneansvar. För att mildra effekterna av coronaviruset och säkra jobb och skatteintäkter, gör Mjölby kommun nu en ytterligare insats. Åtgärderna ska göra det lättare för företagen att överleva krisen.

- Genom de här åtgärderna vill vi bidra till att underlätta för företagen i en svår situation och säkra jobben, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby.

Kommunledningen har tagit initiativ till att den kommunala organisationen ska genomföra följande åtgärder:

 • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Uppskov med kommunala tillståndsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Förenkling av tillstånd för uteserveringar
 • Beslut om sanktionsavgifter skjuts upp när så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Se över möjligheten korta betaltiden till kommunens leverantörer

Leverantörer och kunder som påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens ekonomiavdelning för att få hjälp med snabbare betalning eller uppskov

 • Möjlighet få uppskov med betalningar för VA och avfall
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden, vi är lyhörda för önskemål från företagarna

Kommunens näringslivschef Torbjörn Sjögren berättar att kommunens näringslivskontor tagit kontakt med ett stort antal företagare för att höra hur de påverkas av Coronakrisen.

- Många branscher och företag påverkas starkt av krisen och vi försöker hjälpa till med de medel som kommunen kan, säger Torbjörn Sjögren, näringslivschef.

Företagare som vill ha information om hur deras ärende eller faktura kan påverkas av stödpaketet är välkomna att kontakta sin handläggare i ärendet.

Cecilia Burenby

Cecilia Burenby

Publicerad 23 mars 2020