Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Senast uppdaterad 3 juli 2020 klockan 14

Mjölby kommun följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Den 10 mars bedömde Folkhälsomyndigheten att risken för att upptäcka fall av det nya coronaviruset, covid-19, i Sverige är mycket hög. Risken för allmän spridning i landet bedöms även den som mycket hög.

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar här löpande informationen om coronaviruset covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 svarar på frågor

Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen covid-19. Den som vill ställa frågor om covid-19 ska ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Besök 1177 Vårdguidens hemsidalänk till annan webbplats där du hittar svar på frågor om bland annat: symtomen för covid-19, när och var ska jag söka vård, hur går undersökning och utredning till.

Du som enskild person kan göra skillnad genom ditt agerande. Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten se video från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta

Hjälp med mat- och medicininköp, hemleverans och dylikt

Medlemsföretagen i Växtkraft Bo & Verka erbjuder olika möjligheter för att du ska kunna fortsätta handla lokalt. Bland annat erbjuds take away, e-handel, hemleverans eller alternativa öppettider.

Information om företagens erbjudande PDF

City Gross

Tillhör du en riskgrupp och bör hålla dig hemma? Vi har inlett ett samarbete med Väntjänsten och Svenska kyrkan så nu kan vi hjälpa dig att få mat hem till dörren. För mer information eller för att boka en handling, kontakta Sara 0142-55431 eller Monica 072-5714676 vardagar klockan 9-16. www.citygross.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemköp/Lundbyhallen

Du kan ringa och beställa och hämta på lastbryggan utan kostnad. Smålandsvägen 44, Mjölby. Du kan ringa och beställa varor som körs hem till en kostnad av 100 kronor. Telefon 0142-166 00.

Röda korset

Röda Korset hjälper till att handla och leverera mat till behövande som sitter hemma i karantän eller ligger sjuka i covid-19 i Mjölby stad. Vid utförd tjänst betalning med kontanter eller swish.
Kontakt: Annika Nyenger, e-post: annica.nyenger1@gmail.com, telefon 070-3824792.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan hjälper till att handla och leverera mat till behövande som är hemma i karantän eller ligger sjuka i covid-19 i hela kommunen. Efter överenskommelse med Apoteken i Mjölby kan Svenska kyrkan också hjälpa till att hämta ut receptbelagd medicin i Mjölby stad. Vid utförd tjänst betalning med kontanter, swish eller faktura.
Kontaktperson: diakon Margareta Holmström, telefon 0142 - 552 05, e-post margareta.holmstrom@svenskakyrkan.se

Önnebo lanthandel

Hemsändning, telefon 0142-24012

Viringe i samarbete
Hemkörning inom Mjölby stad klockan 11-20 (Eataliano & Asian, Burger King, Kandy´z, Mc Donalds och Time).
Telefon 0142-12060

Byalagen/utvecklingsgrupperna har stort kontaktnät som kan hjälpa till.

Förskolor eller skolor

Region Östergötland erbjuder numera testning av alla som uppvisar symtom för covid-19. Det innebär i sin tur att vi nu i samhället oftare kommer veta då någon är sjuk i just covid-19 än tidigare.

Då något barn/elev/medarbetare konstateras smittad kommer de att uppmanas av vården att ta kontakt med de personer som de träffat och varit nära från och med ett dygn före de upplevde första symtom. De medarbetare som varit på arbetsplatsen i anslutning till att de blivit sjuka kommer att uppmanas att informera sin chef. Som vårdnadshavare till barn/elev som varit på förskolan/skolan i anslutning till att den blivit sjuk kommer att uppmanas att informera förskola/skola.

Personer som får kännedom att de kan ha exponerats för någon som konstaterats smittad av coronaviruset kommer uppmanas att var extra observanta på symtom de kommande 14 dagarna och stanna hemma om symton uppkommer. Om symtomen kvarstår efter 24 timmar ska personen provtas. Det görs ingen testning eller uppföljning av vården av de som eventuellt kan ha utsatts för smitta, såvida de inte har symtom.

För förskola och skola innebär vetskapen om att barn/elev/medarbetare är sjuk i covid-19 ingen förändring i de riktlinjer som redan gäller. Det är viktigt att de som har symtom är hemma, även om det bara är lindriga symtom, och att barnet/eleven/medarbetaren är hemma ytterligare två symtomfria dygn.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla, såväl personal som barn och elever med luftvägssymptom som hosta, snuva, nästäppa, halsont eller andningsbesvär samt feber ska stanna hemma. Symptomen gäller var för sig, man behöver alltså inte ha feber för att stanna hemma.

Har du frågor kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola. Som vårdnadshavare och elev får du också information via Unikum och/eller Tieto.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dagar efter att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobb, skola eller förskola.

Vad gäller vid konstaterad covid-19?

Du som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar.

Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid19-infektion. Du kan då gå tillbaka till jobb/skola/ förskola även om du fortfarande hostar så länge du har varit hemma minst sju dagar efter insjuknandet och minst två dagar sedan du hade några andra symtom.

Vad gäller om jag har haft lukt- och smakbortfall?

Studier har visat att lukt- och smakbortfall verkar vara ett ganska vanligt symtom i samband med covid19. Hur vanligt det är som enda symtom, eller när i förloppet det kommer är oklart.

Om du har haft andra symtom initialt och ett lukt- och smakbortfall som hänger kvar gäller samma som för torrhosta, du ska då stanna hemma sju dagar efter att du insjuknade och du ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar.

Om du däremot endast haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas du att stanna hemma minst sju dagar efter att du fick det, även om du i övrigt känner dig helt frisk.

Har barnet/eleven varit sjukt så ska det vara stabilt symptomfri i två dygn innan det kan gå tillbaka till skolan eller förskolan. Detta gäller såväl personal som barn och elever. Pedagogerna i våra verksamheter kommer att vara extra uppmärksamma på att man är helt frisk och det kan hända att man gör bedömningen att barnet/eleven inte kan vara i verksamheten under dagen.

Sjukdom i närmiljön till exempel sjukt syskon eller om man kommer hem från en resa är ingen anledning att stanna hemma, så länge man känner sig frisk. Om barnet/eleven blir sjukt under dagen så behöver den bli hämtad skyndsamt.

Har du frågor kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola. Som vårdnadshavare och elev får du också information via Unikum och/eller Tieto.

Något som är återkommande varje vår är pollenallergier. Både Covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet/eleven inte vara hemma.

Förskolor och fritidshem är fortfarande öppna som vanligt, men beroende på hur coronapandemin utvecklas kan detta ändras. En stängning av en eller flera förskolor och fritids kan bli aktuell om många i personalen är sjuka, vilket kan leda till att det blir svårt att bemanna avdelningar. Det kan också komma direktiv från regeringen om att stänga verksamheter.

Utbildningsförvaltningen har förberett en plan för att så långt som möjligt kunna erbjuda barnomsorg till de som behöver.

 1. I första hand kommer omsorg erbjudas barn till vårdnadshavare arbetar i någon av sektorerna som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har definierat, och där ingen av vårdnadshavarna kan arbeta hemifrån. Även barn som i överenskommelse med rektor har särskilda skäl att vara på förskolan eller skolan kommer att prioriteras.

  MSB: Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 2. Är det möjligt att ta hand om fler barn än de som tillhör ovanstående grupp kommer barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar, men som inte kan arbeta hemifrån, att prioriteras före familijer där det finns någon som har möjlighet till arbete eller studier hemifrån.

 3. Hittills har barn som har någon vårdnadshavare som är arbetslös, föräldraledig, permitterad eller på annat sätt dagledig kunnat vara på förskolan enligt de vanliga reglerna. Om personaltätheten minskar kommer barn som tillhör den gruppen att få stanna hemma.

Du får behålla ditt barns plats i förskola om du är permitterad.

Om du är permitterad på heltid kan ditt barn vara på förskolan 20 timmar per vecka. Du betalar barnomsorgsavgiften som vanligt. Barn får vara på förskolan om du behöver gå på arbetsmöten.

Om du är deltidspermitterad är det i första hand dina arbetstider som ligger till grund för barnets tider på förskolan. Om permitteringen innebär att du har dagar då du är helt ledig erbjuder Mjölby kommuns förskolor omsorg tre timmar per dag (utan måltid). Du betalar barnomsorgsavgiften som vanligt.

Om du blir permitterad på heltid ska barnet vara hemma med dig som vårdnadshavare, istället för att gå till fritidshemmet efter skolan. Om du är deltidspermitterad är det dina arbetstider som ligger till grund för barnets tider på fritids. I båda fallen gäller att barn får vara på fritids om de behöver omsorg för att du behöver gå på arbetsmöten.

Oavsett om du är helt eller delvis permitterad behåller barnet sin plats på fritidshemmet. Barnomsorgsavgiften ska därför betalas som vanligt.

Vanligtvis sägs plats i barnomsorg upp om barnet inte har varit på förskolan eller fritids under två månader utan att det finns särskilda skäl till frånvaron. Detta gäller inte nu, utan barnets plats i förskolan behålls även om platsen står outnyttjad i mer än två månader. Under tiden ska barnomsorgsavgiften betalas som vanligt.

Gymnasiet och kommunala vuxenutbildningen

Mjölby kommun har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, beslutat att all utbildning på gymnasiet och inom vuxenutbildningen ska ske på distans från och med torsdagen den 19 mars. Information om detta har skickats till elever via vår lärplattform Unikum.

Elever som för närvarande genomför arbetsplatsförlagt lärande APL, ska fortsätta på aktuell arbetsplats enligt tidigare planering, om inte arbetsplatsen, eller gymnasieskolan meddelar något annat. Om arbetsplatsen meddelar att APL inte kan fullföljas, ber vi er kontakta mentor.

Utbildningen inom gymnasiesärskolan kommer att fortsätta genomföras som vanligt på skolan. Detta gäller till annan information lämnas.

Plötsliga förändringar i vardagen kan påverka hur vi mår. För att upprätthålla god hälsa är det viktigt att så långt som möjligt hålla fast vid de vardagliga rutinerna. Här kommer elevhälsans tips för detta:

 • Följ dina schematider så noggrant som möjligt:
  - Gå upp, ät frukost och starta arbetsdagen enligt schema.
  - Ta pauser enligt schema
 • Ha regelbundna och goda kostvanor
 • Håll regelbundna sovtider: sov på natten.
 • Motionera regelbundet.
 • Det är viktigt att upprätthålla sociala kontakter: Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer kring detta (ex. social kontakt kan innebära telefonkontakt, eller kontakt via sociala medier)

Elevhälsans personal kommer fortsatt att vara i tjänst och går att kontakta:

Elevhälsalänk till annan webbplats

Studie- och yrkesvägledarelänk till annan webbplats

Specialpedagog Helen C Andersson 073-058 2171
Speciallärare Helena Silverro 070-578 0272

I samband med att gymnasiets undervisning nu sker på distans undrar en del vad som händer med skollunchen som tidigare serverats på skolorna. Den 9 april har ett nytt beslut fattats gällande skolmåltider för gymnasieelever i Mjölby kommun.

Från och med onsdag den 15 april kommer elever som går i Mjölby gymnasium, samt elever som är folkbokförda i Mjölby kommun men som studerar vid annan gymnasieskola, att erbjudas skolmat. Elever som har någon aktivitet på skolan kommer att serveras mat i skolan som vanligt. För elever som studerar hemifrån kan matlådor hämtas ut vid tre skolkök: Vifolkaskolan i Mantorp, Trojenborgsskolan i Skänninge eller Kungshögaskolan i Mjölby.

Information till dig som är gymnasiestuderande och bor i Mjölby kommun, eller som studerar vid Mjölby gymnasium och vill beställa mat finns på en egen sida.

Beställning av skolmat för gymnasieelever

Vård, omsorg och stöd

Region Östergötland erbjuder provtagning av covid-19 för alla med symtom på covid-19.

För att boka provtagning för covid-19 i Östergötland ska du haft symtom i minst 24 timmar. Region Östergötland erbjuder i dagsläget inte antikroppstest, det vill säga test som visar om du har haft covid-19.

Du bokar i första hand plats och tid för provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du provtas på plats på någon av de tre provtagningsstationerna i Linköping, Norrköping och Motala. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu.

Provtagningen är avgiftsfri.

Läs mer på 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att skydda våra boende och förhindra smittspridning av viruset tillåts för närvarande inte besök inne på boenden inom vård och omsorg. Du som anhörig är däremot välkommen att träffa personer som bor på våra särskilda boenden om ni träffas utomhus i närheten av boendet och håller avstånd. Självklart ska ni vara friska och symtomfria. 

Detta är en försiktighetsåtgärd, som är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis anhöriga med kritiskt sjuk närstående.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet via telefon eller e-post.

Från den 22 juni kommer Mjölby kommuns vård- och omsorgspersonal att använda visir vid all vård- och omsorgsnäranära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning till vårdtagare.

Den nya rutinen innebär att både allmänheten och närstående kan komma att träffa på personal som bär visir på kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten.

Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att visir kan stoppa smitta vid vård- och omsorgnära insatser från personal som har covid-19 men ännu inte har några tydliga symtom.

Det pågår en spridning av coronaviruset i samhället. Genom att ta hand om oss själva skyddar vi även andra. Här följer några råd till dig som är över 70 år:

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon.
 • Promenera gärna utomhus, men inte i grupp.
 • Be om hjälp med att handla mat.

Vi uppmanar dig som anhörig att håll kontakt över telefon och ring gärna varje dag, istället för någon gång i veckan. Använd gärna FaceTime, Skype eller liknande om du kan. Skratta ihop. Hjälp till med ärenden, handla mat och ställ utanför dörren. 

Kommunens trygghetsvärdar pausar tills vidare sina aktiviteter på de trygghetsboenden som finns i kommunen.

Du har alltid rätt till att tacka nej till insats, men har inte rätt att neka en specifik medarbetare på grund av oro för smitta.

Nej, medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.

På grund av coronaviruset tar mycket i samhället paus. Det gör inte våldet. Just nu tvingas många dessutom att tillbringa mer tid i hemmet.

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Om du har en relation med en person som använder, eller har använt våld, kan du få hjälp. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Du som är utsatt har rätt till information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Är du utsatt för våld eller känner du någon som lever i en våldsam relation kan du kontakta oss för råd och stöd.

Du når Råd stöd och behandling på 0142-366200 eller våra samordnare för våld i nära relationer på 0142-85048. Du kan vara anonym.
I akuta situationer ring 112.

Läs mer om våld i nära relationer.

För barn:

Många barn lever i hem där vuxna inte alltid är snälla. Om du som barn känner dig otrygg eller rädd hemma prata med en vuxen du litar på. Det kan vara en lärare, kuratorn på skolan eller en kompis förälder. Berätta hur du mår och hur du har det.

Kurator, skolsköterska och skolpsykolog finns på skolan, det är bara ringa, sms:a eller maila.

Det finns även mycket stöd att få via nätet som exempelvis Brislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och Maskrosbarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även vända dig till socialtjänstens familjeteam för råd och stöd.

För vuxna:

För att möta den oro som många upplever på grund av coronakrisen har Röda Korset startat en stödtelefon dit alla som vill kan ringa för att prata om sina tankar och upplevelser. Stödtelefonen är bemannad av Röda Kors-volontärer och personal som är utbildade i krisstöd.

Röda Korsets stödtelefon är öppen måndag - fredag kl. 12-16
under coronakrisen. Telefon 0771 - 900 800

Fler barn än vanligt är hemma just nu då många skolor har distansundervisning och fritidsaktiviteter ställs in. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som har det jobbigt hemma. Att skolor och andra fritidsaktiviteter begränsas gör att även möten med viktiga vuxna blir allt färre.

Vi uppmanar dig som vuxen att höra av dig till barn i din närhet, fråga hur de mår och hur de har det hemma. Din kontakt med ett barn kan göra otroligt stor skillnad.

Du kan även vända dig till socialtjänstens familjeteam för råd och stöd.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet. Du gör enkelt en orosanmälan via vår e-tjänst.

Offentliga miljöer, sammankomster, evenemang, idrotts- och kulturanläggningar föreningsverksamhet och kommunala bidrag

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha högst 50 deltagare. Beslut om sammankomster med färre än 50 personer tas av ansvarig arrangör.

Folkhälsomyndigheten - Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens samtliga evenemang som flyttas fram till nya datum kommer att informeras om på webbplatsen under evenemang. Vissa aktiviteter och evenemang kan bli inställda.

Mjölby stad 100 år
Vårens och sommarens planerade aktiviteter i samband med Mjölby stads 100-årsfirande:
en del aktiviteter planeras att genomföras, en del aktiviteter kommer att ställas in eller flyttas fram till nya datum efter 15 augusti.

Se programmet här som uppdateras löpandelänk till annan webbplats

Projektorganisationen arbetar tillsammans med alla aktörer för att hitta nya datum för de aktiviteter som behöver flyttas fram.

 • Ordinarie riktlinjer/rutiner för ansökningar om bidrag gäller. Läs mer om våra bidragsregler
 • Framflyttade årsmöten på grund av coronaviruset påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag. Årsmötesprotokoll och andra handlingar kan kompletteras i efterhand efter överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Eventuell kompensation för bidrag som minskas på grund av coronavirusets effekter som exempelvis sammankomster och aktivitetstillfällen, utreds under våren/sommaren innan beslut tas i kultur- och fritidsnämnden.

 • Mjölby kommun håller anläggningarna öppna tillsvidare och ber alla om en hög grad av egenansvar vid besök i våra verksamheter och på anläggningarna. Läs Folkhälsomyndighetens information till idrotts- och träningsanläggningar
  Länk till aktuell sida på Folkhälsomyndigheten-Råd anläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi rekommenderar/uppmanar alla hyresgäster att inte använda omklädningsrummen tillsvidare utan istället byta om hemma.
 • Ändrad regel för avbokning i jämförelse med ordinarie riktlinjer för uthyrning. Gäller tills annat beslut tas. Föreningen/hyresgästen debiteras inte för bokningen om avbokning görs till lokalbokningen senast samma dag som aktuell bokning gäller. Avbokning i efterskott godkänns inte.
 • Anstånd för debiterade hyreskostnader hanteras ”individuellt” efter att förening/hyresgäst kontaktat kultur- och fritidsförvaltningen om en sådan begäran.

Lundbybadet värnar om folkhälsan och följer de rekommendationer som ges.
Vi vidtar ett antal åtgärder för att minska trängseln i anläggningen.

Seniorer 70 +

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och begränsa sina nära kontakter med andra människor, och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

 • Lundbybadet ställer in seniorgruppträningen under denna period.
 • ”Gratis vattenträning för dig över 75 år” är inställd.

Du har möjlighet att frysa ditt periodkort hos oss så länge som Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller. Ring eller mejla till Lundbybadet för mer information, telefon: 0142-850 83, e-post: lundbybadet@mjolby.se

Gym och gruppträning

På Lundbybadet har vi gjort vissa omställningar gällande gruppträningen.

 • Vi uppmanar dig som tränar på gymmet eller i gruppträning att klä om och duscha hemma.
 • Vi har minskat antal platser till våra pass.
 • Vi erbjuder ett antal uteträningspass
 • För att undvika trängsel mellan gruppträningspassen har vi olika in- och utgångar från salen.
 • Följ markeringarna i golvet för att hålla avstånd under gruppträningspassen.
 • Var noga med att rengöra redskapen och träningsmaskinerna efter dig.

Mer information hittar du på sidan om gruppträning - Lundbybadets gruppträningöppnas i nytt fönster

Bassänger/äventyrsbad

Vi vill undvika köbildningar och samlingar på liten yta. Alla attraktioner såsom vattenrutschkana, vågor, strömkanalen samt "hela badet stormar" hålls stängda tillsvidare. Även bubbelpoolen är avstängd.

Omklädningsrum

Omklädningsrummen är nu främst till för våra badgäster. Håll avstånd mellan varandra för att undvika trängsel.

Relax och bastu

Relaxen och samtliga bastuar är stängda tillsvidare.

Mjölkulla reningsverk och Hulje återvinningsstation är tillsvidare stängda för studiebesök.

Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser för seniorer gör vissa förändringar i sin verksamhet för att minska smittspridning. Vilka förändringar kan du läsa om på våra sidor.

Fritidsgårdar

Mötesplats Zenit

Mötesplats Tunet

Bastuverksamheten tisdagar och fredagar är stängd tillsvidare.

Information till dig som driver företag

Som en följd av coronavirusets smittspridning befinner sig många företag i Mjölby kommun i en svår situation. Tillväxtkontoret håller kontakt med företagare för att stötta dig som påverkas av coronaviruset.

Staten har beslutat om stödåtgärder till näringslivet med anledning av Coronakrisen. Det handlar bland annat om korttidspermittering och att staten tillfälligt tar över företagens sjuklöneansvar. För att mildra effekterna av coronaviruset och säkra jobb och skatteintäkter, gör Mjölby kommun ytterligare insatser för företagare:

 • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Uppskov med kommunala tillståndsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Förenkling av tillstånd för uteserveringar
 • Beslut om sanktionsavgifter skjuts upp när så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Se över möjligheten korta betaltiden till kommunens leverantörer

Leverantörer och kunder som påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens ekonomiavdelning för att få hjälp med snabbare betalning eller uppskov

 • Möjlighet få uppskov med betalningar för VA och avfall
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden, vi är lyhörda för önskemål från företagarna

Företagare som vill ha information om hur deras ärende eller faktura kan påverkas av stödpaketet är välkomna att kontakta sin handläggare i ärendet.

Länsstyrelsen Östergötland handlägger hyresrabatt för utsatta branscherlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företag i regionen som har coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice.

Företagsservice har öppet vardagar 8-17. Telefon 013-20 61 00, e-post foretagsservice@linkoping.se

Näringslivschef Torbjörn Sjögren
telefon 0142 – 850 11, e-post: torbjorn.sjogren@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Michael Agu
telefon 0142 – 851 14, e-post: michael.agu@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson,
telefon: 0142 – 851 12, e-post: Jonny.Bertholdsson@mjolby.se

Marknadschef Eva Rådander
telefon 0142 – 851 13, e-post: eva.radander@mjolby.se

Medborgarservice

Måndag - torsdag klockan 7.30 - 16.30
fredag klockan 7.30 - 16.00

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Information på andra språk/other languages

Publicerad 11 mars 2020