Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Senast uppdaterad 1 april 2020 klockan 12:16

Mjölby kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Den 10 mars bedömde Folkhälsomyndigheten att risken för att upptäcka fall av det nya coronaviruset, covid-19, i Sverige är mycket hög. Risken för allmän spridning i landet bedöms även den som mycket hög.

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar här löpande informationen om coronaviruset covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 svarar på frågor

Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen covid-19. Den som vill ställa frågor om covid-19 ska ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Besök 1177 Vårdguidens hemsidalänk till annan webbplats där du hittar svar på frågor om bland annat: symtomen för covid-19, när och var ska jag söka vård, hur går undersökning och utredning till.

Du som enskild person kan göra skillnad genom ditt agerande. Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten se video från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta

Har du barn i Mjölby kommuns förskolor eller skolor?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla, såväl personal som barn och elever med luftvägssymptom som hosta, snuva, nästäppa, halsont eller andningsbesvär samt feber ska stanna hemma. Symptomen gäller var för sig, man behöver alltså inte ha feber för att stanna hemma.

Har du frågor kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola. Som vårdnadshavare och elev får du också information via Unikum och/eller Tieto.

Har barnet/eleven varit sjukt så ska det vara stabilt symptomfri i två dygn innan det kan gå tillbaka till skolan eller förskolan. Detta gäller såväl personal som barn och elever. Pedagogerna i våra verksamheter kommer att vara extra uppmärksamma på att man är helt frisk och det kan hända att man gör bedömningen att barnet/eleven inte kan vara i verksamheten under dagen.

Sjukdom i närmiljön till exempel sjukt syskon eller om man kommer hem från en resa är ingen anledning att stanna hemma, så länge man känner sig frisk. Om barnet/eleven blir sjukt under dagen så behöver den bli hämtad skyndsamt.

Har du frågor kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola. Som vårdnadshavare och elev får du också information via Unikum och/eller Tieto.

Barn och elever med bekräftad allergi och som enbart har snuvig näsa och kliande ögon kan vara i verksamheten. Om man har ytterligare symtom som inte överensstämmer med allergin ska man inte vara i verksamheten. Vid osäkerhet stannar man hemma.

Förskolor och fritidshem är fortfarande öppna som vanligt, men beroende på hur coronapandemin utvecklas kan detta ändras. En stängning av en eller flera förskolor och fritids kan bli aktuell om många i personalen är sjuka, vilket kan leda till att det blir svårt att bemanna avdelningar. Det kan också komma direktiv från regeringen om att stänga verksamheter.

Utbildningsförvaltningen har förberett en plan för att så långt som möjligt kunna erbjuda barnomsorg till de som behöver.

 1. I första hand kommer omsorg erbjudas barn till vårdnadshavare arbetar i någon av sektorerna som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har definierat, och där ingen av vårdnadshavarna kan arbeta hemifrån. Även barn som i överenskommelse med rektor har särskilda skäl att vara på förskolan eller skolan kommer att prioriteras.

  MSB: Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 2. Är det möjligt att ta hand om fler barn än de som tillhör ovanstående grupp kommer barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar, men som inte kan arbeta hemifrån, att prioriteras före familijer där det finns någon som har möjlighet till arbete eller studier hemifrån.

 3. Hittills har barn som har någon vårdnadshavare som är arbetslös, föräldraledig, permitterad eller på annat sätt dagledig kunnat vara på förskolan enligt de vanliga reglerna. Om personaltätheten minskar kommer barn som tillhör den gruppen att få stanna hemma.

Gymnasiet och kommunala vuxenutbildningen

Mjölby kommun har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation, beslutat att all utbildning på gymnasiet och inom vuxenutbildningen ska ske på distans från och med torsdagen den 19 mars. Information om detta har skickats till elever via vår lärplattform Unikum.

Elever som för närvarande genomför arbetsplatsförlagt lärande APL, ska fortsätta på aktuell arbetsplats enligt tidigare planering, om inte arbetsplatsen, eller gymnasieskolan meddelar något annat. Om arbetsplatsen meddelar att APL inte kan fullföljas, ber vi er kontakta mentor.

Utbildningen inom gymnasiesärskolan kommer att fortsätta genomföras som vanligt på skolan. Detta gäller till annan information lämnas.

Plötsliga förändringar i vardagen kan påverka hur vi mår. För att upprätthålla god hälsa är det viktigt att så långt som möjligt hålla fast vid de vardagliga rutinerna. Här kommer elevhälsans tips för detta:

 • Följ dina schematider så noggrant som möjligt:
  - Gå upp, ät frukost och starta arbetsdagen enligt schema.
  - Ta pauser enligt schema
 • Ha regelbundna och goda kostvanor
 • Håll regelbundna sovtider: sov på natten.
 • Motionera regelbundet.
 • Det är viktigt att upprätthålla sociala kontakter: Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer kring detta (ex. social kontakt kan innebära telefonkontakt, eller kontakt via sociala medier)

Elevhälsans personal kommer fortsatt att vara i tjänst och går att kontakta:

Elevhälsalänk till annan webbplats

Studie- och yrkesvägledarelänk till annan webbplats

Specialpedagog Helen C Andersson 073-058 2171
Speciallärare Helena Silverro 070-578 0272

I samband med att gymnasiets undervisning nu sker på distans undrar en del vad som händer med skollunchen som tidigare serverats på skolorna.

Att erbjuda gymnasieelever gratis skollunch är frivilligt för kommuner. Mjölby kommun tillhör de som vanligtvis serverar gratis skolmat på gymnasiet, men i och med att undervisningen nu huvudsakligen bedrivs på distans kommer skolan inte att servera skollunch till de gymnasieelever som inte är i skolan. Om elever är i skolan, till exempel för handledning, särskilt stöd eller om skolledningen har bestämt att eleverna ska genomföra någon särskild aktivitet i skolans lokaler, kommer skolmat serveras.

I vissa fall finns det skäl för elever att få lunch från skolan. Elever som befinner sig i en utsatt situation kan kontakta rektor eller kurator, så kommer skolmat eller motsvarande ekonomiskt bidrag att erbjudas.

Vård, omsorg och stöd

För att skydda våra boende och förhindra smittspridning av viruset tillåts för närvarande inte besök på boenden inom vård och omsorg. Detta är en försiktighetsåtgärd, som är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis anhöriga med kritiskt sjuk närstående.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet via telefon eller e-post.

För att minska spridningen av coronaviruset håller Mjölbys mötesplatser för seniorer stängt från och med onsdag 25 mars och tillsvidare.

Det pågår en spridning av coronaviruset i samhället. Genom att ta hand om oss själva skyddar vi även andra. Här följer några råd till dig som är över 70 år:

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon.
 • Promenera gärna utomhus, men inte i grupp.
 • Be om hjälp med att handla mat.

Vi uppmanar dig som anhörig att håll kontakt över telefon och ring gärna varje dag, istället för någon gång i veckan. Använd gärna FaceTime, Skype eller liknande om du kan. Skratta ihop. Hjälp till med ärenden, handla mat och ställ utanför dörren. 

Kommunens trygghetsvärdar pausar tills vidare sina aktiviteter på de trygghetsboenden som finns i kommunen.

Du har alltid rätt till att tacka nej till insats, men har inte rätt att neka en specifik medarbetare på grund av oro för smitta.

Nej, medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.

Många barn lever i hem där vuxna inte alltid är snälla.

Om du som barn känner dig otrygg eller rädd hemma prata med en vuxen du litar på. Det kan vara en lärare, kuratorn på skolan eller en kompis förälder. Berätta hur du mår och hur du har det.

Kurator, skolsköterska och skolpsykolog finns på skolan, det är bara ringa, sms:a eller maila.

Det finns även mycket stöd att få via nätet som exempelvis Brislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och Maskrosbarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även vända dig till socialtjänstens familjeteam för råd och stöd.

Fler barn än vanligt är hemma just nu då många skolor har distansundervisning och fritidsaktiviteter ställs in. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som har det jobbigt hemma. Att skolor och andra fritidsaktiviteter begränsas gör att även möten med viktiga vuxna blir allt färre.

Vi uppmanar dig som vuxen att höra av dig till barn i din närhet, fråga hur de mår och hur de har det hemma. Din kontakt med ett barn kan göra otroligt stor skillnad.

Du kan även vända dig till socialtjänstens familjeteam för råd och stöd.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet. Du gör enkelt en orosanmälan via vår e-tjänst.

Offentliga miljöer, sammankomster och evenemang

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha högst 50 deltagare. Beslut om sammankomster med färre än 50 personer tas av ansvarig arrangör.

Folkhälsomyndigheten - Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens samtliga evenemang som flyttas fram till nya datum kommer att informeras om på webbplatsen under evenemang. Vissa aktiviteter och evenemang kan bli inställda.

Mjölby stad 100 år
Vårens och sommarens planerade aktiviteter i samband med Mjölby stads 100-årsfirande:
en del aktiviteter planeras att genomföras, en del aktiviteter kommer att ställas in eller flyttas fram till nya datum efter 15 augusti.

Se programmet här som uppdateras löpandelänk till annan webbplats

Projektorganisationen arbetar tillsammans med alla aktörer för att hitta nya datum för de aktiviteter som behöver flyttas fram.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och begränsa sina nära kontakter med andra människor, och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

 • Lundbybadet ställer in seniorgruppträningen under denna period.
 • Kampanjen ”Gratis vattenträning för dig över 75 år”, som skulle startat 1 april är inställd.

Du har möjlighet att frysa ditt periodkort hos oss så länge som Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller.

Så här går du tillväga för att frysa ditt kort:
Ring eller mejla till Lundbybadet och meddela att du vill frysa ditt kort.
Du behöver ange fullständigt namn, personnummer, telefonnummer och datum för frysning av kortet.

Kontaktuppgifter:
Receptionen: 0142-850 83
Administratör: 0142-850 42
E-post: lundbybadet@mjolby.se

På Lundbybadet har vi även gjort vissa omställningar gällande gruppträningen, mer information om detta hittar du på sidan om gruppträning - Lundbybadets gruppträningöppnas i nytt fönster

Mjölkulla reningsverk och Hulje återvinningsstation är tillsvidare stängda för studiebesök.

Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser för seniorer gör vissa förändringar i sin verksamhet för att minska smittspridning. Vilka förändringar kan du läsa om på våra sidor.

Fritidsgårdar

Mötesplats Zenit

Mötesplats Tunet

Information till dig som driver företag

Som en följd av coronavirusets smittspridning befinner sig många företag i Mjölby kommun i en svår situation. Tillväxtkontoret håller kontakt med företagare för att stötta dig som påverkas av coronaviruset.

Staten har beslutat om stödåtgärder till näringslivet med anledning av Coronakrisen. Det handlar bland annat om korttidspermittering och att staten tillfälligt tar över företagens sjuklöneansvar. För att mildra effekterna av coronaviruset och säkra jobb och skatteintäkter, gör Mjölby kommun ytterligare insatser för företagare:

 • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Uppskov med kommunala tillståndsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Förenkling av tillstånd för uteserveringar
 • Beslut om sanktionsavgifter skjuts upp när så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Se över möjligheten korta betaltiden till kommunens leverantörer

Leverantörer och kunder som påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens ekonomiavdelning för att få hjälp med snabbare betalning eller uppskov

 • Möjlighet få uppskov med betalningar för VA och avfall
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden, vi är lyhörda för önskemål från företagarna

Företagare som vill ha information om hur deras ärende eller faktura kan påverkas av stödpaketet är välkomna att kontakta sin handläggare i ärendet.

Länsstyrelsen Östergötland handlägger hyresrabatt för utsatta branscherlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Företag i regionen som har coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice.

Företagsservice har öppet vardagar 8-17. Telefon 013-20 61 00, e-post foretagsservice@linkoping.se

Näringslivschef Torbjörn Sjögren
telefon 0142 – 850 11, e-post: torbjorn.sjogren@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Michael Agu
telefon 0142 – 851 14, e-post: michael.agu@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson,
telefon: 0142 – 851 12, e-post: Jonny.Bertholdsson@mjolby.se

Marknadschef Eva Rådander
telefon 0142 – 851 13, e-post: eva.radander@mjolby.se

Medborgarservice

Måndag - torsdag klockan 7.30 - 16.30
fredag klockan 7.30 - 16.00

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Information på andra språk/other languages