Mjölby kommun

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Senast uppdaterad 17 september 2021 klockan 10.05

Mjölby kommun följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

På den här sidan uppdateras samlad information om det aktuella läget, både övergripande och inom olika verksamheter. Elever och föräldrar med barn i förskola eller skola får information via de digitala systemen Tieto eller Unikum och av personal på den aktuella förskolan eller skolan. Vid behov tar vi personlig kontakt genom telefonsamtal. Vi informerar genom skyltar i anslutning till våra lokaler. Vid frågor kan du också kontakta medborgarservice.

Aktuella restriktioner

Smittskyddsåtgärder gäller fortsatt i hela landet. Till och med september 2021 gäller en tillfällig pandemilag. Regering och myndigheter har en plan för anpassning och avveckling av restriktioner. 

Från den 29 september 2021 gäller nya allmänna råd för ovaccinerade personer. Råden innebär att vuxna som inte är fullvaccinerade bör fortsätta hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Rådet att stanna hemma och testa sig vid symtom gäller för alla även efter den 29 september.

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september Länk till annan webbplats. nyhet på folkhälsomyndighetens webbplats

Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år Länk till annan webbplats. nyhet på folkhälsomyndighetens webbplats

Coronapandemin: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats. på krisinformation.se

Så ska restriktionerna avvecklas Länk till annan webbplats., krisinformation.se

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19, på folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Vad gäller när du reser utomlands? Länk till annan webbplats.

Läget i Mjölby kommun

Mjölby kommun följer myndigheternas råd och rekommendationer. Syftet är att bidra till att bromsa smittspridningen och att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

På grund av att pandemiläget är stabilt, avvecklas kommunens centrala krisledningsgrupp. Central krisledning sammankallas om läget försämras. Kommunen deltar i den regionala samverkan.

Mjölby kommun fortsätter med åtgärder för att bromsa smittspridningen. Förvaltningarna driver verksamheten med ordinarie resurser och är vaksamma på eventuell ökad smittspridning, vilket snabbt skulle kunna påverka samhällsviktig verksamhet.

Mjölby kommun var tillsammans med Region Östergötland först i landet att vaccinera mot covid-19, på Bokens vårdboende den 27 december 2020. Arbetet med vaccinering inom kommunens verksamheter sker utifrån Region Östergötlands planering.

Smittspridning

Under vecka 36 rapporterades 7 sjukdomsfall per 10 000 invånare, vilket var lika många som föregående vecka. Mjölby var en av tre kommuner med högst smittspridning i länet under vecka 36. Smittspridningen är fortsatt på låga nivåer.

Sjukdomsfall per 10 000 invånare: 7 (7)
Antal sjukdomsfall: 19 (19)

Antal vaccinerade med minst en dos den 16 september: 20 062 Andel i procent: 87,7
Antal vaccinerade med två doser: 18 513. Andel i procent: 80,9

Källa: Folkhälsomyndigheten

Löpande rapportering av smittspridning och vaccination finns på folkhälsomyndighetens webbplats, Statistik och analyser om covid-19 inklusive vaccinationer Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är ett redskap för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Regionen ansvarar för att vaccinera dem som bor i regionen. Vaccinationen följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Att vaccinera sig är gratis och frivilligt. Ta del av myndigheternas fakta inför ditt beslut om vaccination.

Fakta om vaccin och vaccination mot covid-19 /

Det är viktigt att fortsätta att följa de allmänna råden, för att bromsa smittan även när allt fler blir vaccinerade.

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19? Länk till annan webbplats. (1177.se)

Därför väljer kommuninvånarna att vaccinera sig

Här kan du läsa om hur vardagen förändrades för kommunens invånare när pandemin slog till och varför de väljer att vaccinera sig.

Därför väljer kommuninvånarna att vaccinera sig: En säkerhet Länk till annan webbplats.

Information in English

National regulations

As of 14 December, stricter national regulations and general advice come into force about everyone's responsibility to prevent the spread of Covid-19. Everyone in society, both individuals and business operators, has an obligation to take measures to prevent the spread of infection. This also applies to celebrating festive occasions. National regulations - krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information on covid-19 vaccine

Facts and information in different languages

113 13 svarar på frågor

Den som inte har symtom men vill ställa frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. 

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Besök 1177 Vårdguidens hemsida Länk till annan webbplats. där du hittar svar på frågor om bland annat: symtomen för covid-19, när och var ska jag söka vård, hur går undersökning och utredning till.

Du som enskild person kan göra skillnad genom ditt agerande. Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Stanna hemma om känner dig sjuk
 • Umgås gärna utomhus och i mindre grupper
 • Testa dig vid symtom på covid-19
 • Håll avstånd till andra och undvik trängsel
 • Vaccinera dig när du blir erbjuden

Hjälp med mat- och medicininköp, hemleverans och annan service

Information från företag och organisationer som i Coronatider vill underlätta livet för medborgarna i Mjölby kommun och minska risken för smitta när man köper deras tjänster eller produkter. Lista med erbjudanden

Byalagen/utvecklingsgrupperna har stort kontaktnät som kan hjälpa till.

Förskolor och skolor

1177 Östergötland har på sin hemsida information om hur länge barn och vuxna ska stanna hemma efter sjukdom, och vad som gäller för barn respektive för vuxna om någon i hemmet misstänks vara smittad eller är konstaterat smittad i covid-19.

1177 Östergötland: Hur länge ska jag stanna hemma? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 Östergötland har även information om vad som gäller för provtagning, provtagning av personer som är vaccinerade samt provtagning om du varit utomlands.

Förskolor och fritidshem är fortfarande öppna som vanligt, men beroende på hur coronapandemin utvecklas kan detta ändras. En stängning av en eller flera förskolor och fritids kan bli aktuell om många i personalen är sjuka, vilket kan leda till att det blir svårt att bemanna avdelningar. Det kan också komma direktiv från regeringen om att stänga verksamheter.

Utbildningsförvaltningen har förberett en plan för att så långt som möjligt kunna erbjuda barnomsorg till de som behöver. Vid tillfälliga, korta stängningar jobbar personalen för lösa situationen på bästa sätt. Listan nedan ligger till grund för hur vi pritoriterar om sitationen kvarstår.

 1. I första hand kommer omsorg erbjudas barn till vårdnadshavare arbetar i någon av sektorerna som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har definierat, och där ingen av vårdnadshavarna kan arbeta hemifrån. Även barn som i överenskommelse med rektor har särskilda skäl att vara på förskolan eller skolan kommer att prioriteras.

  MSB: Samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Är det möjligt att ta hand om fler barn än de som tillhör ovanstående grupp kommer barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar, men som inte kan arbeta hemifrån, att prioriteras före familijer där det finns någon som har möjlighet till arbete eller studier hemifrån.

 3. Hittills har barn som har någon vårdnadshavare som är arbetslös, föräldraledig, permitterad eller på annat sätt dagledig kunnat vara på förskolan enligt de vanliga reglerna. Om personaltätheten minskar kommer barn som tillhör den gruppen att få stanna hemma.

Både Covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet/eleven inte vara hemma.

Om någon konstateras smittad kommer vården ge direktiv om smittspårning ska genomföras. Den som är smittad uppmanas av vården att ta kontakt med de personer som de träffat och varit nära från och med ett dygn före de upplevde första symtom.

Medarbetare som varit på arbetsplatsen i anslutning till att de blivit sjuka kommer att uppmanas att informera sin chef för smittspårning på arbetsplatsen. Vårdnadshavare och andra vuxna, samt barn och elever som varit på förskolan/skolan i anslutning till att symtom på sjukdom uppkom uppmanas att informera förskola/skola för att genomföra smittspårning på förskolan/skolan.

1177 har information om vad som gäller om du provtagits och konstaterats smittad. Det finns också information till den som kan ha blivit exponerad för smitta.

1177: Smittspårning covid -19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård, omsorg och stöd

Region Östergötland erbjuder provtagning till alla över 13 år som har haft symtom på covid-19 i minst 48 timmar.

Alla vuxna och barn i förskoleklass och uppåt, som kommit till Sverige från ett annat land de senaste 14 dagarna uppmanas att:

 • kontakta sin vårdcentral för provtagning snarast efter ankomst
 • stanna hemma i minst sju dagar
 • undvika kontakt med andra
 • göra en ny provtagning efter fem dagar

Det gäller även om du inte har något symtom på covid-19, om du har haft bekräftad covid-19 samt om du blivit vaccinerad mot covid-19.

Du bokar i första hand plats och tid för provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du provtas på plats på någon av de tre provtagningsstationerna i Linköping, Norrköping och Motala. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu.

Provtagningen är avgiftsfri.

Läs mer och boka tid på 1177. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkra och trygga besök

Föjande gäller vid besök på våra särskilda boenden. För att minska riskerna för smittspridning är det viktigt att du läser, förstår och följer informationen nedan.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid symtom även om du bara känner dig lite förkyld.

Rena händer

Sprita händerna innan besöket.

Munskydd

Använd munskydd, verksamheten tillhandahåller munskydd.

Håll avstånd

Se till att ni håller avstånd till varandra och andra vid besöket.

Vi rekommenderar fortsatt närstående att umgås utomhus, det minskar risken för smittspridning ytterligare.

Mjölby kommun följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott, du hittar alltid aktuell information här på Mjölby kommuns hemsida.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet via telefon eller e-post.

Mjölby kommuns vård- och omsorgspersonal använder skyddsutrustning vid all vård- och omsorgsnära arbete för att minska risken för smittspridning till vårdtagare.

Det pågår en spridning av coronaviruset i samhället. Genom att ta hand om oss själva skyddar vi även andra.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Ha gärna kontakt med släkt och vänner via telefon eller videosamtal.

På grund av coronaviruset tar mycket i samhället paus. Det gör inte våldet. Just nu tvingas många dessutom att tillbringa mer tid i hemmet.

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Om du har en relation med en person som använder, eller har använt våld, kan du få hjälp. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Du som är utsatt har rätt till information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Är du utsatt för våld eller känner du någon som lever i en våldsam relation kan du kontakta oss för råd och stöd.

Med vår e-tjänst kan du som är utsatt för våld i en nära relation kontakta våra behandlingssekreterare på ett enkelt, säkert och tryggt sätt när det passar dig. Ta kontakt med oss via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Du når Råd stöd och behandling på 0142-366200 eller våra samordnare för våld i nära relationer på 0142-85048. Du kan vara anonym.
I akuta situationer ring 112.

Läs mer om våld i nära relationer.

Många känner oro och mår dåligt i kristider. SKR har genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Ta del av deras stödlista för psykisk ohälsa i kristider. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För barn:
Många barn lever i hem där vuxna inte alltid är snälla. Om du som barn känner dig otrygg eller rädd hemma prata med en vuxen du litar på. Det kan vara en lärare, kuratorn på skolan eller en kompis förälder. Berätta hur du mår och hur du har det.

Kurator, skolsköterska och skolpsykolog finns på skolan, det är bara ringa, sms:a eller maila.

Det finns även mycket stöd att få via nätet som exempelvis Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Koll på soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och Maskrosbarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även vända dig till socialtjänstens familjeteam för råd och stöd.

Med vår e-tjänst kan du som ung snabbt komma i kontakt med oss på familjeteamet. Om du beskriver kort vad du vill ha hjälp med, kommer du bli kontaktad inom 24 timmar varje helgfri vardag. Vi kan ha kontakt direkt genom e-tjänsten eller via sms, telefon eller mejl. Ta kontakt med oss online via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

För vuxna:
För att möta den oro som många upplever på grund av coronakrisen har Röda Korset startat en stödtelefon dit alla som vill kan ringa för att prata om sina tankar och upplevelser. Stödtelefonen är bemannad av Röda Kors-volontärer och personal som är utbildade i krisstöd.

Röda Korsets stödtelefon är öppen måndag - fredag kl. 12-16
under coronakrisen. Telefon 0771 - 900 800

Fler barn än vanligt är hemma just nu då många skolor har distansundervisning och fritidsaktiviteter ställs in. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som har det jobbigt hemma. Att skolor och andra fritidsaktiviteter begränsas gör att även möten med viktiga vuxna blir allt färre.

Vi uppmanar dig som vuxen att höra av dig till barn i din närhet, fråga hur de mår och hur de har det hemma. Din kontakt med ett barn kan göra otroligt stor skillnad.

Du kan även vända dig till socialtjänstens familjeteam för råd och stöd.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet. Du gör enkelt en orosanmälan via vår e-tjänst.

Du har alltid rätt till att tacka nej till insats, men har inte rätt att neka en specifik medarbetare på grund av oro för smitta.

Nej, medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.

Offentliga miljöer, sammankomster, evenemang, idrotts- och kulturanläggningar föreningsverksamhet och kommunala bidrag

Biblioteket i Mjölby öppnar för besökare den 16 juni.

Läs mer på bibliotekets webbsida

Mjölkulla reningsverk och Hulje återvinningsstation är tillsvidare stängda för studiebesök.

Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser för seniorer gör vissa förändringar i sin verksamhet för att minska smittspridning. Vilka förändringar kan du läsa om på våra sidor.

Fritidsgårdar

Mötesplats Zenit

Mötesplats Tunet

Information till dig som driver företag

Som en följd av coronavirusets smittspridning befinner sig många företag i Mjölby kommun i en svår situation. Tillväxtkontoret håller kontakt med företagare för att stötta dig som påverkas av coronaviruset.

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som gäller från och med den 10 januari 2021. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Varje kund ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Är lokalen 100 kvadratmeter stor bör alltså högst 10 personer vistas i den. Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

För att minska smittspridningen finns restriktioner om exempelvis begränsade öppettider på serveringsställen och restauranger. Länsstyrelsen Östergötland har samlad information om restriktioner för minskad smittspridning, se Aktuella rekommendationer.

Informationsmaterial för handeln

Välkommen in! Din handling gör skillnad är ett samarbete mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Tillsammans har de tagit fram skyltar, affischer, videoklipp m.m. Det finns också information till medarbetare om hur de kan använda skylt- och informationsmaterial i butik. Medlemmar i Svensk handel har även möjlighet att beställa material och få det utskickat till sig.

Infomationsmaterial för butiker Länk till annan webbplats.

Erbjuder ditt företag något som i Coronatider underlättar livet för medborgarna i Mjölby kommun eller minskar risken för smitta när de köper dina tjänster eller produkter? Vi vet att många företag går igenom en tuff tid just nu. Många driver verksamheter som förväntas få sin största omsättning i november och december och därför drabbas hårt av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och regeringen gått ut med.

Vi vill försöka ge medborgarna i Mjölby kommun en möjlighet att leva och verka så tryggt som möjligt men vi vill också värna om lokala företag som har det svårt just nu.

Därför startar vi nu en sida där du som företagare själva kan gå in och registrera vad just du gör för att minska risken för kunder/gäster när de köper era tjänster eller varor. Det kan till exempel vara att du erbjuder hemkörning, eller något annat som minskar risken för att de ska bli smittade av Coronaviruset.

Alla erbjudanden och de möjligheter som näringslivet kan erbjuda presenteras inom kort på www.mjolby.se/corona.

Gå in på www.mjolby.se/coronahjalpen Länk till annan webbplats. och fyll i formuläret så lägger vi upp din information. Vi kommer att marknadsföra sidan via vår egen hemsida, press, sociala medier och i utskick samt informera allmänheten som ringer Kommunens Medborgarservice

Vid frågor kontakta Mjölby kommuns näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson, e-post jonny.bertholdsson@mjolby.se, telefon 010-234 51 12 .

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Stort tack för din insats!

När coronakrisen bröt ut i mars 2020 beslutade Mjölby kommun snabbt om en rad insatser för att stödja näringslivet. Ett kommunalt stödpaket med förenklad tillsyn och slopade avgifter infördes, för att göra det lättare för företagen att överleva krisen. Under 2020 gav kommunen också två presentkort till alla sina anställda, som kunde användas för att handla hos en mängd lokala butiker, restauranger och andra verksamheter.

Som ytterligare ett coronastöd har kommunen tagit bort tillsynsavgifter för serveringstillstånd under 2021, för de restauranger som redan har utskänkningstillstånd. Kommunen har också beslutat att slopa arrendeavgiften för uteservering under 2021.

Mjölby kommuns insatser för att mildra effekterna av coronaviruset och säkra jobb och skatteintäkter är:

 • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Uppskov med kommunala tillståndsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Förenkling av tillstånd för uteserveringar
 • Beslut om sanktionsavgifter skjuts upp när så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Se över möjligheten korta betaltiden till kommunens leverantörer

Leverantörer och kunder som påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens ekonomiavdelning för att få hjälp med snabbare betalning eller uppskov

 • Möjlighet få uppskov med betalningar för VA och avfall
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden, vi är lyhörda för önskemål från företagarna

Företagare som vill ha information om hur deras ärende eller faktura kan påverkas av stödpaketet är välkomna att kontakta sin handläggare i ärendet.

Staten har beslutat om stödåtgärder till Näringslivet med anledning av Coronakrisen. Några av de aktuella stöd som erbjuds är:

 • Nedstängningsstöd. Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka upp till 100 procent av sina fasta kostnader och lönekostnader.
 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. För att stötta enskilda näringsidkare som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna har regeringen infört ett särskilt omsättningsstöd. Storleken på stödet är 75 eller 90 procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp, beroende på stödperiod.
 • Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp. Den maximala så kallade subventionsgraden, det vill säga storleken på stödet, är mellan 70 och 90 procent av företagets fasta kostnader eller icke-täckta fasta kostnader.
 • Korttidspermittering för minskade lönekostnader. Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid, samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar.
 • Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader. I syfte att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag under pågående pandemi ersätter staten arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas. Bland annat ersätts karensbidraget tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.
 • Anstånd med skatteinbetalningar. Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Det gör att företag som är seriösa, sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin likviditet.
 • Statlig lånegaranti till små och medelstora företag. För att göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem har regeringen infört det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten.

Mer information om alla statliga stöd hittar du bland regeringens information för företagare med anledning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Företag i regionen som har coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice.

Företagsservice har öppet vardagar 8-17. Telefon 013-20 61 00, e-post foretagsservice@linkoping.se

Näringslivschef Torbjörn Sjögren
telefon 010-234 50 11, e-post: torbjorn.sjogren@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Michael Agu
telefon 010-234 51 14, e-post: michael.agu@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson,
telefon: 010-234 51 12, e-post: Jonny.Bertholdsson@mjolby.se

Marknadschef Eva Rådander
telefon 010-234 51 13, e-post: eva.radander@mjolby.se

Här finns information till dig som driver livsmedelsverksamhet. Fokus i hela landet är att begränsa smittspridningen. Inom livsmedelsverksamheter är det viktigt att motverka smittospridning och matförgiftning. Miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun vill därför uppmana till att rutiner för hantering av allergener, nedkylning och hygien ses över och följs extra noga.

Smittan sprids inte via mat och dryck

Det finns idag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus i. Livsmedelsverksamheter kan ändå minska smittspridningen, framförallt genom att säkerställa att trängsel inte uppstår.

Coronavirus är en så kallad droppsmitta som sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas via mat eller dryck. Bufféserveringar bidrar inte till smittspridning, oavsett om maten serveras varm eller kall.

Livsmedelsverket bedömer att det inte behövs särskilda hygienråd för livsmedelshantering med anledning av covid-19. Ordinarie hygienrutiner kan följas för hantering av mat.

Ny lag gäller från 1 juli 2020

Folkhälsomyndigheten beslutade den 1 juli 2020 om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder som gäller alla serveringsställen minst till och med 31 maj 2021. Tänk på att lagen även gäller vid uthyrning till slutna sällskap.

I korthet är det viktigt att ta fasta på detta:

 • Det ska vara minst en meter mellan sällskap.
 • Serveringsställen ska tydligt informera med skyltar/affischer att det gäller att hålla avstånd.
 • Kunder på serveringsställen ska ha tillgång till handtvätt eller handsprit.

Tänk på att det är viktigt att alla håller avstånd:

 • Det är viktigt att förhindra smittspridning genom trängsel i köer i samband med matservering, vid bardiskar eller liknande.
 • Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten hem.
 • Ha bra utformning på lokaler och entré så att trängsel undviks.
 • Organisera och informera personal. Ha en bra väg in/ut till serveringen och till/från toaletten så att trängsel undviks.
 • Ha goda hygienrutiner.

Miljökontoret gör kontroll där risken är störst och följer upp klagomål. Miljönämnden kan enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder besluta om stängning av hela eller delar av en verksamhetslokal.

Publicerad