Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Senast uppdaterad 22 oktober 2020 klockan 17.15

Mjölby kommun följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Ändrade råd för personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd, till exempel att du ska stanna hemma när du är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och undvika kontakt med dem du inte har kontakt med i vardagen.

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. På krisinformation.se kan du ta del av bekräftad information om coronaviruset, råd och rekommendationer, frågor och svar, information på andra språk, filmer med mera.

Bekräftad information om coronavirusetlänk till annan webbplats

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar här löpande informationen om coronaviruset covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Östergötland ger uppdaterad information om läget gällande covid-19 i Östergötland och länkar till andra myndigheter.länk till annan webbplats

113 13 svarar på frågor

Den som inte har symtom men vill ställa frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. 

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Besök 1177 Vårdguidens hemsidalänk till annan webbplats där du hittar svar på frågor om bland annat: symtomen för covid-19, när och var ska jag söka vård, hur går undersökning och utredning till.

Du som enskild person kan göra skillnad genom ditt agerande. Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten se video från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Håll ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand

Hjälp med mat- och medicininköp, hemleverans och dylikt

City Gross

Tillhör du en riskgrupp och bör hålla dig hemma? Vi har inlett ett samarbete med Väntjänsten och Svenska kyrkan så nu kan vi hjälpa dig att få mat hem till dörren. För mer information eller för att boka en handling, kontakta Sara 0142-55431 eller Monica 072-5714676 vardagar klockan 9-16. www.citygross.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemköp/Lundbyhallen

Du kan ringa och beställa och hämta på lastbryggan utan kostnad. Smålandsvägen 44, Mjölby. Du kan ringa och beställa varor som körs hem till en kostnad av 100 kronor. Telefon 0142-166 00.

Röda korset

Röda Korset hjälper till att handla och leverera mat till behövande som sitter hemma i karantän eller ligger sjuka i covid-19 i Mjölby stad. Vid utförd tjänst betalning med kontanter eller swish.
Kontakt: Annika Nyenger, e-post: annica.nyenger1@gmail.com, telefon 070-3824792.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan hjälper till att handla och leverera mat till behövande som är hemma i karantän eller ligger sjuka i covid-19 i hela kommunen. Efter överenskommelse med Apoteken i Mjölby kan Svenska kyrkan också hjälpa till att hämta ut receptbelagd medicin i Mjölby stad. Vid utförd tjänst betalning med kontanter, swish eller faktura.
Kontaktperson: diakon Margareta Holmström, telefon 0142 - 552 05, e-post margareta.holmstrom@svenskakyrkan.se

Önnebo lanthandel

Hemsändning, telefon 0142-24012

Viringe i samarbete
Hemkörning inom Mjölby stad klockan 11-20 (Eataliano & Asian, Burger King, Kandy´z, och Time).
Telefon 0142-12060

Byalagen/utvecklingsgrupperna har stort kontaktnät som kan hjälpa till.

Förskolor och skolor

Region Östergötland erbjuder numera testning av alla som uppvisar symtom för covid-19. Det innebär i sin tur att vi nu i samhället oftare kommer veta då någon är sjuk i just covid-19 än tidigare.

Då något barn/elev/medarbetare konstateras smittad kommer de att uppmanas av vården att ta kontakt med de personer som de träffat och varit nära från och med ett dygn före de upplevde första symtom. De medarbetare som varit på arbetsplatsen i anslutning till att de blivit sjuka kommer att uppmanas att informera sin chef. Som vårdnadshavare till barn/elev som varit på förskolan/skolan i anslutning till att den blivit sjuk kommer att uppmanas att informera förskola/skola.

Personer som får kännedom att de kan ha exponerats för någon som konstaterats smittad av coronaviruset kommer uppmanas att var extra observanta på symtom de kommande 14 dagarna och stanna hemma om symton uppkommer. Om symtomen kvarstår efter 24 timmar ska personen provtas. Det görs ingen testning eller uppföljning av vården av de som eventuellt kan ha utsatts för smitta, såvida de inte har symtom.

För förskola och skola innebär vetskapen om att barn/elev/medarbetare är sjuk i covid-19 ingen förändring i de riktlinjer som redan gäller. Det är viktigt att de som har symtom är hemma, även om det bara är lindriga symtom, och att barnet/eleven/medarbetaren är hemma ytterligare två symtomfria dygn.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla, såväl personal som barn och elever med luftvägssymtom som hosta, snuva, nästäppa, halsont eller andningsbesvär, samt feber ska stanna hemma. Symptomen gäller var för sig, man behöver alltså inte ha feber för att stanna hemma.

Barn i förskolan och skolan kan ibland ha lätta symtom som inte är tecken på sjukdom och då behöver barnet inte vara hemma. Detta kan exempelvis vara en enstaka hostning eller att näsan rinner när man varit ute. Det handlar om symtom som snabbt går över och då kan man som personal vänta något och se om det går över.

Sjukdom i närmiljön till exempel sjukt syskon eller om man kommer hem från en resa är ingen anledning att stanna hemma, så länge man känner sig frisk. Om barnet/eleven blir sjukt under dagen så behöver den bli hämtad skyndsamt.

Har man varit sjuk ska man tydligt känna sig bättre innan man går tillbaka till arbete, skola eller förskola. Utifrån om det tagits prov för covid-19 eller inte, kan återgången se lite olika ut.

Vad gäller för barn?

Just nu cirkulerar alla ”vanliga” höstsnuvor också och våra vanliga bakteriella infektioner. Sannolikheten att barn med milda förkylningssymtom har covid-19 bedöms i dagsläget som mycket liten och Region Östergötland har uppmanat föräldrar att avvakta med att kontakta vården för att provta barn med milda förkylningssymtom. Barn med sjuklighet som föranleder besök hos läkare provtas efter medicinsk bedömning.

Ett barn som varit hemma för infektion i sju dagar och sedan tillfrisknat och är pigg, kan gå tillbaka till förskolan/skolan även med milda symtom. Milda symtom kan vara lätt snuva eller hosta. Kvarvarande hosta och snuva efter genomgången förkylning är inte ovanligt hos barn och kan ibland kvarstå under flera veckor.

Barn kan ibland ha lätta symtom som inte är tecken på sjukdom och då behöver barnet inte vara hemma från förskolan eller skolan. Detta kan exempelvis vara en enstaka hostning eller att näsan rinner när man varit ute.

Vad gäller vid konstaterad covid-19?

Barn ska stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola, skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Om inget prov tagits

Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Under hela denna period ska nära kontakt med personer utanför hushållet undvikas. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Folkhälsomyndigheten: Om viruset och sjukdomenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller om jag har haft lukt- och smakbortfall?

Studier har visat att lukt- och smakbortfall verkar vara ett ganska vanligt symtom i samband med covid19. Hur vanligt det är som enda symtom, eller när i förloppet det kommer är oklart.

Om du eller ditt barn har haft andra symtom initialt och ett lukt- och smakbortfall som hänger kvar gäller samma som för torrhosta - stanna hemma sju dagar efter insjuknadet och se till att ha varit frisk och symtomfri i två dagar.

Om någon däremot endast haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas hen att stanna hemma minst sju dagar efter att hen fick det, även om hen i övrigt känner sig helt frisk.

Sjukdom i närmiljön till exempel sjukt syskon eller om man kommer hem från en resa är ingen anledning för barn och elever att stanna hemma, så länge barnet/eleven känner sig frisk. Om barnet/eleven blir sjukt under dagen så behöver den bli hämtad skyndsamt.

Har du frågor kontakta rektor på ditt barns förskola eller skola. Som vårdnadshavare och elev får du också information via Unikum och/eller Tieto.

Något som är återkommande varje vår är pollenallergier. Både Covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet/eleven inte vara hemma.

Förskolor och fritidshem är fortfarande öppna som vanligt, men beroende på hur coronapandemin utvecklas kan detta ändras. En stängning av en eller flera förskolor och fritids kan bli aktuell om många i personalen är sjuka, vilket kan leda till att det blir svårt att bemanna avdelningar. Det kan också komma direktiv från regeringen om att stänga verksamheter.

Utbildningsförvaltningen har förberett en plan för att så långt som möjligt kunna erbjuda barnomsorg till de som behöver.

 1. I första hand kommer omsorg erbjudas barn till vårdnadshavare arbetar i någon av sektorerna som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har definierat, och där ingen av vårdnadshavarna kan arbeta hemifrån. Även barn som i överenskommelse med rektor har särskilda skäl att vara på förskolan eller skolan kommer att prioriteras.

  MSB: Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 2. Är det möjligt att ta hand om fler barn än de som tillhör ovanstående grupp kommer barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar, men som inte kan arbeta hemifrån, att prioriteras före familijer där det finns någon som har möjlighet till arbete eller studier hemifrån.

 3. Hittills har barn som har någon vårdnadshavare som är arbetslös, föräldraledig, permitterad eller på annat sätt dagledig kunnat vara på förskolan enligt de vanliga reglerna. Om personaltätheten minskar kommer barn som tillhör den gruppen att få stanna hemma.

Du får behålla ditt barns plats i förskola om du är permitterad.

Om du är permitterad på heltid kan ditt barn vara på förskolan 20 timmar per vecka. Du betalar barnomsorgsavgiften som vanligt. Barn får vara på förskolan om du behöver gå på arbetsmöten.

Om du är deltidspermitterad är det i första hand dina arbetstider som ligger till grund för barnets tider på förskolan. Om permitteringen innebär att du har dagar då du är helt ledig erbjuder Mjölby kommuns förskolor omsorg tre timmar per dag (utan måltid). Du betalar barnomsorgsavgiften som vanligt.

Om du blir permitterad på heltid ska barnet vara hemma med dig som vårdnadshavare, istället för att gå till fritidshemmet efter skolan. Om du är deltidspermitterad är det dina arbetstider som ligger till grund för barnets tider på fritids. I båda fallen gäller att barn får vara på fritids om de behöver omsorg för att du behöver gå på arbetsmöten.

Oavsett om du är helt eller delvis permitterad behåller barnet sin plats på fritidshemmet. Barnomsorgsavgiften ska därför betalas som vanligt.

Vanligtvis sägs plats i barnomsorg upp om barnet inte har varit på förskolan eller fritids under två månader utan att det finns särskilda skäl till frånvaron. Detta gäller inte nu, utan barnets plats i förskolan behålls även om platsen står outnyttjad i mer än två månader. Under tiden ska barnomsorgsavgiften betalas som vanligt.

Vård, omsorg och stöd

Region Östergötland erbjuder provtagning av covid-19 för alla med symtom på covid-19.

För att boka provtagning för covid-19 i Östergötland ska du haft symtom i minst 24 timmar. Region Östergötland erbjuder i dagsläget inte antikroppstest, det vill säga test som visar om du har haft covid-19.

Du bokar i första hand plats och tid för provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du provtas på plats på någon av de tre provtagningsstationerna i Linköping, Norrköping och Motala. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu.

Provtagningen är avgiftsfri.

Läs mer på 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från den 1 oktober kommer besöksförbudet på våra särskilda boenden att upphävas. Vi har tagit fram lokala rutiner och informationsmaterial utifrån Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer.

Säkra och trygga besök

Föjande gäller vid besök på våra särskilda boenden från den 1 oktober 2020. För att minska riskerna för smittspridning är det viktigt att du läser, förstår och följer informationen nedan.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid symtom även om du bara känner dig lite förkyld.

Rena händer

Sprita händerna innan besöket.

Besökslogg

Fyll i besöksloggen för en eventuell smittspårning.

Munskydd

Du får ett munskydd att använda under besöket.

Besök närstående i lägenheten

Alla besök ska vara i den boendes lägenhet, inte i gemensamhetsutrymmen.

Håll avstånd

Se till att ni håller fysiskt avstånd till varandra vid besöket.

Vi rekommenderar fortsatt närstående att umgås utomhus, det minskar risken för smittspridning ytterligare.

Mjölby kommun följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott, du hittar alltid aktuell information här på Mjölby kommuns hemsida.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer och personer i riskgrupp mot smitta. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna. Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta det aktuella boendet via telefon eller e-post.

Från den 22 juni kommer Mjölby kommuns vård- och omsorgspersonal att använda visir vid all vård- och omsorgsnäranära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning till vårdtagare.

Den nya rutinen innebär att både allmänheten och närstående kan komma att träffa på personal som bär visir på kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten.

Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att visir kan stoppa smitta vid vård- och omsorgnära insatser från personal som har covid-19 men ännu inte har några tydliga symtom.

Det pågår en spridning av coronaviruset i samhället. Genom att ta hand om oss själva skyddar vi även andra.

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Ha gärna kontakt med släkt och vänner via telefon eller videosamtal.

Du har alltid rätt till att tacka nej till insats, men har inte rätt att neka en specifik medarbetare på grund av oro för smitta.

Nej, medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.

På grund av coronaviruset tar mycket i samhället paus. Det gör inte våldet. Just nu tvingas många dessutom att tillbringa mer tid i hemmet.

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Om du har en relation med en person som använder, eller har använt våld, kan du få hjälp. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Du som är utsatt har rätt till information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Är du utsatt för våld eller känner du någon som lever i en våldsam relation kan du kontakta oss för råd och stöd.

Du når Råd stöd och behandling på 0142-366200 eller våra samordnare för våld i nära relationer på 0142-85048. Du kan vara anonym.
I akuta situationer ring 112.

Läs mer om våld i nära relationer.

För barn:

Många barn lever i hem där vuxna inte alltid är snälla. Om du som barn känner dig otrygg eller rädd hemma prata med en vuxen du litar på. Det kan vara en lärare, kuratorn på skolan eller en kompis förälder. Berätta hur du mår och hur du har det.

Kurator, skolsköterska och skolpsykolog finns på skolan, det är bara ringa, sms:a eller maila.

Det finns även mycket stöd att få via nätet som exempelvis Brislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och Maskrosbarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även vända dig till socialtjänstens familjeteam för råd och stöd.

För vuxna:

För att möta den oro som många upplever på grund av coronakrisen har Röda Korset startat en stödtelefon dit alla som vill kan ringa för att prata om sina tankar och upplevelser. Stödtelefonen är bemannad av Röda Kors-volontärer och personal som är utbildade i krisstöd.

Röda Korsets stödtelefon är öppen måndag - fredag kl. 12-16
under coronakrisen. Telefon 0771 - 900 800

Fler barn än vanligt är hemma just nu då många skolor har distansundervisning och fritidsaktiviteter ställs in. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som har det jobbigt hemma. Att skolor och andra fritidsaktiviteter begränsas gör att även möten med viktiga vuxna blir allt färre.

Vi uppmanar dig som vuxen att höra av dig till barn i din närhet, fråga hur de mår och hur de har det hemma. Din kontakt med ett barn kan göra otroligt stor skillnad.

Du kan även vända dig till socialtjänstens familjeteam för råd och stöd.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till omsorgs- och socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet. Du gör enkelt en orosanmälan via vår e-tjänst.

Offentliga miljöer, sammankomster, evenemang, idrotts- och kulturanläggningar föreningsverksamhet och kommunala bidrag

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha högst 50 deltagare. Beslut om sammankomster med färre än 50 personer tas av ansvarig arrangör.

Folkhälsomyndigheten - Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Från och med 10 augusti gäller ordninarie öppettider på våra bibliotek igen.
 • Vi erbjuder en "Take away-bokkasse" för dig som inte vill eller kan besöka våra bibliotek just nu. Läs mer på bibliotekets webbsida

Kommunens samtliga evenemang som flyttas fram till nya datum kommer att informeras om på webbplatsen under evenemang. Vissa aktiviteter och evenemang kan bli inställda.

 • Ordinarie riktlinjer/rutiner för ansökningar om bidrag gäller. Läs mer om våra bidragsregler
 • Framflyttade årsmöten på grund av coronaviruset påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag. Årsmötesprotokoll och andra handlingar kan kompletteras i efterhand efter överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Mjölby kommun har beslutat om att införa en tillfällig bidragsform under 2020 i syfte att stödja kommunens föreningar ekonomiskt som drabbats av Coronapandemin. Verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsföreningar samt bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 2021 finns det också beslut om. Mer information om detta finns på vår hemsida.

 • Mjölby kommun håller anläggningarna öppna tillsvidare och ber alla om en hög grad av egenansvar vid besök i våra verksamheter och på anläggningarna. Läs Folkhälsomyndighetens information till idrotts- och träningsanläggningar
  Länk till aktuell sida på Folkhälsomyndigheten-Råd anläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vi rekommenderar/uppmanar alla hyresgäster att inte använda omklädningsrummen tillsvidare utan istället byta om hemma.
 • Anstånd för debiterade hyreskostnader hanteras ”individuellt” efter att förening/hyresgäst kontaktat kultur- och fritidsförvaltningen om en sådan begäran.

Lundbybadet värnar om folkhälsan och följer de rekommendationer som ges.
Vi vidtar ett antal åtgärder i anläggningen för att minska smittspridningen.

Gym och gruppträning

Anpassningar för att minimera smittspridning på Lundbybadet:

 • vi uppmanar dig som tränar på gymmet eller i gruppträning att klä om och duscha hemma
 • vi har minskat antal platser till våra gruppträningspass
 • vi erbjuder uteträningspass
 • för att undvika trängsel mellan gruppträningspassen har vi olika in- och utgångar från salen
 • följ markeringarna i golvet för att hålla avstånd under gruppträningspassen
 • var noga med att rengöra redskapen och träningsmaskinerna efter dig.

Mer information hittar du på sidan om gruppträning - Lundbybadets gruppträningöppnas i nytt fönster

Bassänger/äventyrsbad

Vi uppmanar alla att hålla avstånd köbildningar och samlingar på liten yta. Attraktioner såsom vågor, strömkalanen samt "hela badet stormar" hålls stängda tilsvidare.

Visa hänsyn och håll avstånd i kön till vattenrutschkanan och i bubbelpoolen.

Omklädningsrum

Omklädningsrummen är nu främst till för våra badgäster. Håll avstånd mellan varandra för att undvika trängsel.

Relax och bastu

Relaxavdelningen är öppen. Ångbastun är stängd.

Var beredd att ändra dina planer om det är fullt eller kö dit du ska

Om vi anser att det inte finns förutsättningar för dig som gästar oss att hålla tillräckligt stort avstånd till andra, så kommer vi att begränsa antalet samtidiga gäster. Då får du vänta med att gå in tills någon annan har lämnat anläggningen.

Mjölkulla reningsverk och Hulje återvinningsstation är tillsvidare stängda för studiebesök.

Bastuverksamheten öppnar igen fredag 18 september. Det är inte tillåtet att hälla vatten på bastuaggregaten. Håll avstånd och följ de regler som finns uppsatta i anläggningen.

Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser för seniorer gör vissa förändringar i sin verksamhet för att minska smittspridning. Vilka förändringar kan du läsa om på våra sidor.

Fritidsgårdar

Mötesplats Zenit

Mötesplats Tunet

Information till dig som driver företag

Som en följd av coronavirusets smittspridning befinner sig många företag i Mjölby kommun i en svår situation. Tillväxtkontoret håller kontakt med företagare för att stötta dig som påverkas av coronaviruset.

Staten har beslutat om stödåtgärder till näringslivet med anledning av Coronakrisen. Det handlar bland annat om korttidspermittering och att staten tillfälligt tar över företagens sjuklöneansvar. För att mildra effekterna av coronaviruset och säkra jobb och skatteintäkter, gör Mjölby kommun ytterligare insatser för företagare:

 • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Uppskov med kommunala tillståndsavgifter
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Förenkling av tillstånd för uteserveringar
 • Beslut om sanktionsavgifter skjuts upp när så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Se över möjligheten korta betaltiden till kommunens leverantörer

Leverantörer och kunder som påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens ekonomiavdelning för att få hjälp med snabbare betalning eller uppskov

 • Möjlighet få uppskov med betalningar för VA och avfall
  Kontakta din handläggare för att få snabb hjälp
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden, vi är lyhörda för önskemål från företagarna

Företagare som vill ha information om hur deras ärende eller faktura kan påverkas av stödpaketet är välkomna att kontakta sin handläggare i ärendet.

Länsstyrelsen Östergötland handlägger hyresrabatt för utsatta branscherlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Företag i regionen som har coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice.

Företagsservice har öppet vardagar 8-17. Telefon 013-20 61 00, e-post foretagsservice@linkoping.se

Näringslivschef Torbjörn Sjögren
telefon 0142 – 850 11, e-post: torbjorn.sjogren@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Michael Agu
telefon 0142 – 851 14, e-post: michael.agu@mjolby.se

Näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson,
telefon: 0142 – 851 12, e-post: Jonny.Bertholdsson@mjolby.se

Marknadschef Eva Rådander
telefon 0142 – 851 13, e-post: eva.radander@mjolby.se

Medborgarservice

Måndag - torsdag klockan 7.30 - 16.30
fredag klockan 7.30 - 16.00

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Information på andra språk/other languages

Publicerad 11 mars 2020