Avfallstaxa fritidshus

Rött litet hus med vita knutar och skorsten.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i priset för sophämtning och tömning av slam från eget avlopp i fritidshus. Kostnaden för sophämtningen består av grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Tömning av slam från eget avlopp baseras på avloppets storlek och hur lång slang som behövs.

Vad ingår i priset för sophämtning i fritidshus?

I fritidshus hämtas dina sopor under sommarhalvåret. Då ingår tolv hämtningar mellan maj till oktober månad. Om du vistas i ditt fritidshus andra delar av året får du välja ett helårsabonnemang för bostadshus eller budad tömning.

Kärlet ska placeras på överenskommen uppställningsplats vid hämtning. Om du inte vill eller har möjlighet att placera kärlet vid sopbilens uppställningsplats kan du kontakta oss för att få hjälp med det. Då kan vi ordna så att föraren hämtar kärlet åt dig, dock max 50 meters dragväg, och du debiteras dubbla hämtnings- och behandlingsavgiften.

Dina sopor hämtas en gång varannan vecka. Vill du ha hämtning mer sällan krävs dispens från miljönämnden. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att rengöra kärlet.

Tabell hämtnings- och behandlingsavgifter

Hämtning intervall

Grundavgift

Kärl­storlek
140 liter

Total avgift
per år

Hämtning varannan vecka
(12 gånger per år)

440

420

860

Hämtning 4 ggr per säsong
(4 gånger per år)

440

220

680

Hämtning 2 ggr per säsong
(2 gånger per år)

440

200

640


Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter är avgifter för tjänster utöver ordinarie abonnemang. Nedan nämns några exempel.

Tabell tilläggsavgift

Orsak

Taxa

Extra säck, vid ordinarie hämtning, säcken ska ha en maximal volym på 125 liter, vara väl försluten och märkt med adress

120

Budad tömning/hämtning av grovsopor inom 48 timmar

1 330

Budad tömning/hämtning av grovsopor inom 14 dagar

800

Extra sophämtning per kärl

270

 

Hur fungerar slamtömning för mig med enskilt avlopp?

Slam hämtas minst en gång per år och följer uppgjort körschema. Om du vill ha tömning mer sällan krävs dispens från miljönämnden. Extra tömningar utförs senast fem arbetsdagar efter beställning och akuta tömningar ska ske inom 24 timmar från beställning.

Om tömning ej kan ske på grund av hinder kallas det bomkörning. Då debiteras bomkörningsavgift för att tömningen ej kunnat genomföras.

Tabell hämtnings- och behandlingsavgifter för enskilda avlopp


Taxa
ordinarie
tömning

Taxa
extra
tömning

Taxa
akut
tömning

< 3 m³

1 430

1 990

2 650

3,1 – 6 m³

1 855

2 540

3 400

Extra avgift för brunnar över
6 m³, per m³ och tömning

220

220

220

Extra slang utöver 25 meter per påbörjad 10 meters längd.

180

180

180

Bomkörningsavgift

1 000

1 000

1 000

Bajamaja

1 280

1 990

2 650

Fosforfilter

810

1 990

2 650


Du kan också läsa avfallstaxan i sin helhet på sidan Avfalltaxa 2021.

Framsidan på broschyren "Avfallstaxa fritidshus".

Kontakt

Kundservice: 010-2345233
Telefontid vardagar: 09:30-12:00
samt 13:30-15:30
E-post: TKDebitering@mjolby.se
Felanmälan: 0142-107 07