Avgifter för serveringstillstånd,försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifterna baseras på prisbasbelopp för 2022, vilket är 48 300 kr.
Avgifterna gäller från och med 2022-03-01

Prövningsavgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd och kunskapsprov

Prövningsavgifter för serveringstillstånd och kunskapsprov

Typ av tillstånd

Avgift i % av prisbasbelopp

Avgift 2022

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
och till slutna sällskap

20%

9 660

Utvidgade tillstånd (ex. lokalutvidgning och
utökat dryckessortiment)

9%

4 347

Utökade serveringstider

6%

2 898

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, inklusive tillsynsbesök

10%

4 830

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2%

966

Stadigvarande tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker

9%

4 347

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker

2% per dag

966

Cateringföretag – stadigvarande
serveringstillstånd till slutna sällskap

20%

9 660

Ansökan om stadigvarande gemensamt
serveringsutrymme

9%

4 347

Ansökan om tillfälligt gemensamt
serveringsutrymme

2% per dag

966

Anmälan om ägarförändring på mer än 25 %

4%

1 932

Anmälan av lokal för cateringverksamhet

0,50%

242

Kunskapsprov

3% per tillfälle

1 449

Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

15%

7 245

Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

8%

3 864

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Årsomsättning av alkoholdrycker i kronor

Grundavgift i % av prisbasbelopp

Rörlig avgift i % av prisbasbelopp

Avgift
2022

0 – 25 000

2,50%

0,00%

1 208

25 001 – 150 000

2,50%

2,50%

2 415

150 001 – 225 000

2,50%

5,00%

3 623

225 001 – 300 000

2,50%

7,50%

4 830

300 001 – 500 000

2,50%

10,00%

6 038

500 001 – 750 000

2,50%

12,50%

7 245

750 001 – 1 000 000

2,50%

15,00%

8 453

1 000 001 – 2 000 000

2,50%

20,00%

10 868

2 000 001 – 3 000 000

2,50%

25,00%

13 283

3 000 001 – 4 000 000

2,50%

30,00%

15 698

över 4 000 000

2,50%

35,00%

18 113

Tillsynsavgift för övrig försäljning

Tillsynsavgift för övrig försäljning

Typ av försäljning

Avgift i % av prisbasbeloppet

Avgift 2022

Försäljning av folköl

2,50%

1 208

Försäljning av tobak

5,00%

2 415

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

2,00%

966

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2,00%

966

Vid samtidig försäljning av tobak

0,00%

0

Senast publicerad