Avgifter för serveringstillstånd,försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Avgifterna baseras på prisbasbelopp för 2020, vilket är 47 300 kr.
Avgifterna gäller från och med 2020-03-01

Prövningsavgifter för serveringstillstånd och
kunskapsprov

Prövningsavgifter för serveringstillstånd och kunskapsprov

Typ av tillstånd

Avgift i % av prisbasbelopp

Avgift 2020

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
och till slutna sällskap

20%

9460

Utvidgade tillstånd (ex. lokalutvidgning och
utökat dryckessortiment)

9%

4257

Utökade serveringstider

6%

2838

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, inklusive tillsynsbesök

10%

4730

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2%

946

Stadigvarande tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker

9%

4 257

Tillfälligt tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker

2% per dag

946

Cateringföretag – stadigvarande
serveringstillstånd till slutna sällskap

20%

9460

Ansökan om stadigvarande gemensamt
serveringsutrymme

9%

4257

Ansökan om tillfälligt gemensamt
serveringsutrymme

2% per dag

946

Anmälan om ägarförändring på mer än 25 %

4%

1892

Anmälan av lokal för cateringverksamhet

0,50%

237

Kunskapsprov

3% per tillfälle

1419

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Årsomsättning av alkoholdrycker i kronor

Grundavgift i % av prisbasbelopp

Rörlig avgift i % av prisbasbelopp

Avgift
2020

0 – 25 000

2,50%

0,00%

1183

25 001 – 150 000

2,50%

2,50%

2365

150 001 – 225 000

2,50%

5,00%

3548

225 001 – 300 000

2,50%

7,50%

4730

300 001 – 500 000

2,50%

10,00%

5913

500 001 – 750 000

2,50%

12,50%

7095

750 001 – 1 000 000

2,50%

15,00%

8278

1 000 001 – 2 000 000

2,50%

20,00%

10653

2 000 001 – 3 000 000

2,50%

25,00%

13008

3 000 001 – 4 000 000

2,50%

30,00%

15373

över 4 000 000

2,50%

35,00%

17738

Tillsynsavgift för övrig försäljning

Tillsynsavgift för övrig försäljning

Typ av försäljning

Avgift i % av prisbasbeloppet

Avgift 2020

Försäljning av folköl

2,50%

1 183

Försäljning av tobak

5,00%

2 365

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

2,00%

946

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2,00%

946

Vid samtidig försäljning av tobak

0,00%

0