Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Coronaviruset - friska barn och elever kan gå till förskola och skola

Många har frågor kring Coronaviruset, Covid-19. I förskolan och skolan följer vi den information som kommer från berörda myndigheter. Informationen kan ändras snabbt beroende på coronavirusets utveckling i Sverige.

Friska elever och personal

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingen anledning att stänga skolor i förebyggande syfte för att förhindra eventuell smittspridning. Inte heller bedöms det nödvändigt för elever eller personal som återkommer från resor i drabbade länder att stanna hemma om personen känner sig frisk. Om en person som nyligen återkommit från ett drabbat land upplever luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska 1177 vårdguiden kontaktas via telefon för rådgivning.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

Ingen som är sjuk, barn eller vuxen, ska vara i skolan eller förskolan om hen är sjuk. Som alltid ska hygienregler följas.

  • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Undvika att röra dig i ansikte och i ögon.

Om smittoläget förändras och det skulle bli aktuellt med åtgärder från förskolan eller skolan kommer information skickas ut till vårdnadshavare.

Bra länkar att ha koll på

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen i Europa och i världen samt ger direktiv utifrån den informationen. Här finns också vanliga frågor och svar.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Ring 1177 för att få råd och information om du behöver kontakt med vården.

1177 vårdguidenlänk till annan webbplats

Publicerad 3 mars 2020