Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

EU-bidrag till idéen "Upplevelsecenter för mat"

Mjölby kommun får 1,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen Östergötland och 170 000 kronor av Väderstad AB till idéen om ett Upplevelsecenter för mat. 48,8 % av länsstyrelsens medel utgörs av bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mat och livsmedelsproduktion är högaktuellt i Sverige och världen i dag. Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. I Östergötland arbetas det aktivt med den regionala livsmedelsstrategins genomförande. Innovationsmiljön Vreta Kluster har uppdraget att koordinera genomförandet av strategin där ett upplevelsecentra kan fylla en viktig funktion.

Mjölby kommun vill att konkurrenskraften för hela livsmedelskedjan ska stärkas eftersom lantbruk och livsmedelsindustri är viktiga för kommunens utveckling, tillväxt och sysselsättning.

Regionala aktörer har därför i en förstudie tillsammans med Mjölby kommun undersökt om det finns intresse för ett upplevelsecenter kring mat och livsmedelsproduktion i kommunen och funnit att så är fallet.

Cecilia Burenby

- Vi är övertygade om att ett Upplevelsecenter skulle få mycket stor betydelse för de gröna näringarna och besöksindustrin, både lokalt och regionalt, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

Syftet med ett upplevelsecenter är att etablera en nod för regionens och Sveriges aktörer i branschen. Kommunen vill nu gå vidare och har därför sökt och erhållit 1,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen Östergötland för ett projekt som syftar till att bygga nätverk för att etablera ett Upplevelsecenter. Målet är att identifiera entreprenörer som kan bidra till att fylla centret med aktiviteter, finna finansiärer samt potentiella byggherrar till upplevelsecentret. 48,8 procent av medlen från Länsstyrelsen kommer från EU.

Projektet drivs i samverkan med Väderstad AB, som bidrar med 170 000 kronor i projektet, samt Swedbank. I arbetsgruppen för projektet ingår också Vreta Kluster, Naturbruksskolorna i Östergötland, Lantbrukarnas Riksförbund Mjölby, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

- I grunden handlar Väderstads uppdrag om att hjälpa världens lantbrukare att producera mer mat av hög kvalitet till en växande befolkning. Därför välkomnar vi Mjölby kommuns idé om ett framtida upplevelsecentrum kring mat. Vi har varit delaktiga i förstudien och ser nu fram emot hur projektet utvecklas, säger Susanne Dalskog, kommunikationschef Väderstad AB.

Projektet kommer att drivas fram till och med 31 augusti 2021.

Kontakt

Marknadschef Eva Rådander

Telefon: 0142 - 851 13

eva.radander@mjolby.se

EU-flaggan med dess stjärnor mot mörkblå bakgrund

Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Publicerad