Upplevelsecenter för mat

Mjölby kommun har en idé, om att tillsammans med andra aktörer, bygga ett unikt upplevelsecenter för alla som är intresserade av mat, dess betydelse och produktion. Verksamheten kommer att genomsyras av lärande, digitalisering och hållbarhet med upplevelser för både stora och små. Centret blir ett skyltfönster för hela livsmedelsbranschen, och dess forskning, där vi får möjlighet att blicka in i framtidens fönster. Drygt 40 svenska och utländska företag och organisationer har ställt sig positiva till idén och att utveckla denna tillsammans med Mjölby kommun. Om allt går enligt plan kan byggstart ske i Väderstad 2025.

Cecilia Burenby

- Vi är övertygade om att ett Upplevelsecenter skulle få mycket stor betydelse för de gröna näringarna och besöksindustrin, både lokalt och regionalt, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

Kommunen har sökt och erhållit 1,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen Östergötland för ett projekt som syftar till att bygga nätverk för att etablera ett Upplevelsecenter. Målet är att identifiera entreprenörer som kan bidra till att fylla centret med aktiviteter, finna finansiärer samt potentiella byggherrar till upplevelsecentret. 48,8 procent av medlen från Länsstyrelsen kommer från EU.

Projektet drivs i samverkan med Väderstad AB, som bidrar med 170 000 kronor i projektet, samt Swedbank. I styrgruppen för projektet ingår Vreta Kluster, Väderstad AB, Naturbruksskolorna i Östergötland, Lantbrukarnas Riksförbund Mjölby, Region Östergötland, forskningsinstitutet Rise och Länsstyrelsen Östergötland.

- I grunden handlar Väderstads uppdrag om att hjälpa världens lantbrukare att producera mer mat av hög kvalitet till en växande befolkning. Därför välkomnar vi Mjölby kommuns idé om ett framtida upplevelsecentrum kring mat. Vi har varit delaktiga i förstudien och ser nu fram emot hur projektet utvecklas, säger Susanne Dalskog, kommunikationschef Väderstad AB.

Projektet drivs fram till och med 31 mars 2022 och därefter kommer det att drivas i annat format.

EU-flaggan

Kontakt

Marknad- och kommunikationschef

Eva Rådander

Telefon: 010 - 234 51 13

eva.radander@mjolby.se


Projektkoordinator

Caroline Davidsson

Telefon: 0702-471 043

caroline.davidsson@mjolby.se


Senast publicerad