Energi- och klimatrådgivning för företag

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av kommunen. Syftet med rådgivningen är att minska klimatpåverkan från vår energianvändning. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten.

Kommunens energi- och klimatrådgivning riktar sig till små- och medelstora företag samt lantbruk. Du kan få hjälp med:

  • Energirådgivning
  • Energirådgivning i samband med miljö- eller livsmedelstillsyn
  • Råd om de stöd som finns att söka för energieffektiviseringar
  • Råd om energieffektivisering gällande byggnaders energiprestanda samt värme- och kylsystem
  • Förnybar energi som exempelvis solceller
  • Belysning

Vill du sänka företagets energiförbrukning?

Tips och råd hur du installerar solceller

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706-09 07 00

Senast publicerad