Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Rekordmånga arbetstillfällen!

Det finns rekordmånga arbetstillfällen i Mjölby kommun – närmare bestämt 13 008 stycken! Det visar den senaste sysselsättningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, som avser 2018. Och antalet sysselsatta ökar, mellan 2013-2018 tillkom 1084 nya arbetstillfällen i kommunen. Ökningen motsvarar 9,1 % och det är betydligt bättre än rikets sammanlagda ökning på 7,8 %.

Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande

- Det är så roligt att näringslivet går bra och utvecklas här, säger Cecilia Burenby, ordförande i kommunstyrelsen. Här finns en påtaglig framåtanda och tro på framtiden.

Utvecklingen skiljer sig dock kraftigt åt mellan Mjölby kommun och riket i flera branscher. Ett exempel på det är tillverkningsindustrin som ökade med 18 % (motsvarar 590 nya arbetstillfällen) i Mjölby medan den minskade med 2,5 % i riket.

- Industriföretagen i kommunen går mycket bra och har ökat antalet sysselsatta kraftigt under den här perioden, berättar Åsa Elandersson, marknadsstrateg i Mjölby kommun. Och med tanke på att tillverkningsindustrin dominerar sysselsättningen här är det förstås mycket värdefullt.

En annan anmärkningsvärd skillnad gäller företagstjänster (konsultverksamhet inom juridik, ekonomi, arkitektur, reklam mm). Här ökade sysselsättningen med nästan 68 % medan ökningen i riket uppgick till mer modesta 15 %.

- Antalet sysselsatta inom företagstjänster i Mjölby kommun har varit ovanligt få för en kommun av vår storlek under många år, förklarar Åsa Elandersson, så detta är extra glädjande.

Jordbruket har sedan länge haft en relativt sett stor betydelse i Mjölby kommun men inte lika stor i riket. Den bördiga östgötaslätten bidrar naturligtvis till detta. Det är Intressant att notera att sysselsättningen inom jord- och skogsbruket sjönk i riket med drygt 8 % men bara marginellt i Mjölby kommun.

Inom hotell- och restaurangbranschen samt utbildningssektorn har sysselsättningen ökat kraftigare i Mjölby kommun än i riket. Detta beror förmodligen på Viringes snabba utveckling respektive befolkningsökningen i kommunen.

Under tidsperioden minskade sysselsättningen inom handel, transport, finans- och försäkringsverksamhet samt fastighetsverksamhet i Mjölby kommun.

Diagram över den procentuella sysselsättningsutvecklingen 2013-2018

Klicka på bilden så förstoras den.

Publicerad 17 februari 2020