Kontakta personal, Bjälbotullskolan

Kontaktuppgifter

Namn, titel

E-post, telefon

Ann-Charlotte Stråhlin, rektor

Ann-Charlotte.Strahlin@mjolby.se
010-234 6015

Lena Ingelfeldt, skoladministratör

lena.ingelfeldt@mjolby.se
010-234 5825

Maria Karlsson, skolsköterska

maria.a.karlsson@mjolby.se

010-234 5939

Thomas Herdendahl, kurator

thomas.herdendal@mjolby.se

010-234 5827

Elin Bengtsson, talpedagog

elin.bengtsson@mjolby.se

Hus 200/ Bibliotek

010-234 5827

Kök

010-234 5829

Förskoleklass, fritids

010-234 5828


Kontakt

Rektor

Ann-Charlotte Stråhlin
Telefon: 010-234 6015

ann-charlotte.strahlin@mjolby.se


Skoladministratör

Lena Ingelfeldt

Telefon: 010-234 5825

bjalbotullskolan@mjolby.se
  

Fritids

Telefon: 010-234 5828

E-post: Bjälbotullfritids


Adress

Tullvägen 1, Box 136, 596 33 Skänninge

Senast publicerad