Redovisning av synpunkter

Via kommunens digitala synpunktshanteringssystem kan invånare göra felanmälningar, lämna beröm och förslag eller komma med klagomål när det gäller kommunens service. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

År 2020 dokumenterades 1480 synpunkter och fel vilket är fler än föregående år. Antalet inkomna synpunkter och felanmälningar skiljer sig stort nämnderna emellan. De allra flesta rör felanmälningar inom tekniska nämndens områden. Verksamheterna blir allt bättre på att hålla den uppsatta svarstiden om fem dagar.

Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat; utrustning och rutiner med anledning av pandemin, önskemål om en elcykelpool, fler hastighetsbegränsningar, avslutningskatalog där en klass fattades.

Exempel på åtgärder som genomförts under året är:

  • hantering av synpunkter på utrustning och rutiner inom omsorgs- och socialnämndens område utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer
  • nya avbytarbås på Vifolkavallen
  • klottersanering

Allmänheten har till viss del informeras om de förbättringar som genomförts utifrån inkomna synpunkter och fel.

Kontakt

Biträdande kommunchef

Carina Brofeldt
Telefon: 010-234 51 56
E-post: carina.brofeldt@mjolby.se

Senast publicerad