Medborgarservice kundundersökning

Varje år genomförs en kundundersökning om hur våra medborgare upplever Medborgarservice och resultatet för 2019 visar en stor kundnöjdhet.

Infoga bild