Rätt till särskola

Grundsärskola och gymnasiesärskola är särskilda skolformer för elever som på grund av omfattande kognitiva svårigheter inte kan nå upp till kunskapsmålen i den ordinarie grund- eller gymnasieskolan. Om du tror att ditt barn har rätt att gå i grund- eller gymnasiesärskola kan kommunen göra en utredning.

Utredning av rätt till särskola

För att personalen på utbildningsförvaltningen ska kunna utreda om ett barn har rätt att gå i särskola måste vi ha vårdnadshavarens godkännande.

Själva utredningen bygger på att vi gör fyra olika bedömningar:

  • psykologisk bedömning
  • pedagogisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinskt utlåtande

Beslut om rätt till grundsärskola eller träningsskola

När utredningarna är klara fattas beslut om barnet har rätt att gå i särskola eller inte. Vårdnadshavare får sedan besked om barnet är mottagen i särskolan eller inte, och om barn som mottagits i grundsärskolan ska läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av ämnen och ämnesområden.

  • Ämnen läses av elever i grundsärskolan
  • Ämnesområden läses av elever som inte bedöms kunna klara hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Ämnesområden läses inom grundsärskolans inriktning träningsskola.

Gymnasiesärskola

Även om en elev gått i grundsärskola ska ett nytt beslut fattas inför övergången till gymnasiesärskola. Beslut ska även fattas om eleven ska gå på ett nationellt program eller på ett individuellt program.

Skolverket om särskola och träningsskola

På Skolverkets webb finns en skrift om grundsärskolan. Skriften besvarar frågor om vem som kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen man läser och hur grundsärskolan påverkar barnets framtid.

Skolverket: Grundsärskolan är till för ditt barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad