Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett antal dagstidningar i ett tidningsställ.

NYHETER

Ny maxtaxa för förskola och fritids 2020

Inkomsttaket indexregleras en gång per år av Skolverket, vilket gör att avgiften höjs något varje år. Från och med 1 januari 2020 höjs inkomsttaket för maxtaxan till 49 280 kronor.

Maxtaxan i förskola höjs från 1425 kronor till 1478 kronor. Maxtaxan i fritidshem höjs från 950 kronor till 986 kronor.

För mer information om avgift och maxtaxa kan du läsa här.

Avgift och regler