Test plusboxar

Plusboxar är ett sätt att trycka ihop information på en sida och kan användas för att för att förkorta en sida eller för att slå ihop flera sidor till en. Men tänk på att det kan bli komplext att få till rätt rubriknivåer.

Om du har många plusboxar på samma sida kan det vara svårt för användaren att hitta till rätt box. Tänk på en tydlig rubrik för innehållet i din box, upprepa orden i ingressen och komplettera med sökorden. Testa gärna att söka på några av orden i boxarna nedan. 

När ska jag använda plusboxar? (underrubrik 1)

Här är några exempel när du kan använda plusboxar.

  • kontaktuppgifter till personal på skola.
  • fördjupad information om ett ämne, till exempel hur använder jag talet pi och hur många decimaler har talet.
  • kalendarie
  • Testa sök på quintus.


Undvik att använda plusboxar för:

  • viktig information som behöver framgå direkt på en sida
  • stora stycken med text som ska delas in med rubriker. Tänk på att fet text inte ska användas för något som visuellt ser ut som rubrik.

Om boxarna "står" för sig själva då kan rubriken i boxarna vara underrubrik 1.

Det beror på. Det beror på fler olika faktorer, bland annat om färgen liknar den gamla, om bostaden eller fastigheten ligger inom område med detaljplan, eller om byggnadens eller områdets karaktär förändras väsentligt.

Ring oss om du är osäker på om ditt hus kan vara kulturmärkt eller ligger i ett område av betydelse.

Ritningarna till en bygglovansökan ska vara fackmannamässigt utförda.

Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara:

  • Ritade med linjal
  • Måttsatta
  • Skalenliga
  • Kontrastrika (för att möjliggöra arkivering, ritningar på rutat papper godkänns ej).

Du får själv göra din bygglovritning, men tänk på utseendet och de tekniska detaljerna på ritningen.