Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ska du starta eller ta över livsmedelsverksamhet?

Från och med den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen. Förändringarna påverkar dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet.

Liksom tidigare ska du senast två veckor innan du startar, lämna in en registrering till miljökontoret. Gör du det så berörs du inte av förändringen och det är bara att jobba vidare!

Du riskerar böter om du inte registrerar ditt företag

  • Om du efter 1 januari 2019 startar en ny livsmedelsverksamhet, utan att först ha registrerat den hos oss, kan du få betala en sanktionsavgift som motsvarar en procent av din årsomsättning, eller lägst 5 000 kronor.
  • Om du tar över en verksamhet utan att meddela oss, riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kronor.
  • Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

Miljönämnden tar beslut om eventuell sanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.

Anmälan, registrering av livsmedelsanläggningPDF

Frågor och svar

Behövs en ny anmälan om jag byter bolagsform?
Ja. Om du byter bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, är du också skyldig att göra en anmälan om registrering. Det beror på att verksamheten får ett nytt organisationsnummer och då blir en ny juridisk person.

Behövs en ny anmälan om jag tar över ett befintligt aktiebolag?
Nej. Om verksamheten inte ändrar organisationsnummer, så behövs inte någon ny anmälan. Däremot får du gärna informera oss om verksamheten har nya kontaktuppgifter, exempelvis en ny ansvarig kontaktperson.

Hur mycket får jag betala om jag har missat att anmäla en ny verksamhet?
Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen, men som lägst 5000 kronor och högst 75 000 kronor för privata företag. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kronor.

Hur mycket får jag betala om jag har missat att anmäla en befintlig verksamhet som jag tar över?
Sanktionsavgiften ska motsvara en halv procent av årsomsättningen, men som lägst 2500 kronor och som högst 40 000 kronor för privata företag och verksamheter. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kronor.

Jag visste inte eller glömde att jag behövde göra en anmälan, måste jag ända betala avgift?
Ja.

Om du har frågor så är du välkommen att höra av dig till miljökontoret.
Telefon: 0142- 850 00
miljo@mjolby.se

Grönsaker

Publicerad 5 december 2019