Träningsskola

Inom grundsärskolan finns det en särskild inriktning som kallas för träningsskola. Träningsskolan är till för barn som har så stora kognitiva svårigheter att de inte kan tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning. Eleven undervisas i ämnesområden istället för grundsärskolans ämnen.

Träningsskolan har en mer praktisk undervisning och dessutom social träning. Eleven läser ämnesområden där följande ämnen ingår: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

På träningsskolan sätts inga betyg och bedömningen görs med hänsyn till varje elevs individuella förutsättningar.

Särskola med inriktning träningsskola i Mjölby kommun

På Egebyskolan finns grundsärskolan med inriktningen träningsskola för elever i årskurs 1-9.

På Egebyskolan jobbar man efter grundsärskolans läroplan, med inriktning träningsskola, med fem ämnesområden: estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Egebyskolan

Senast publicerad