Samarbetssamtal

Ibland är det svårt för föräldrar att komma överens om vad som är bäst för deras barn. Samarbetssamtal är ett erbjudande till föräldrar som har separerat, eller står inför en separation. Samtalen är strukturerade och syftar till att föräldrarna ska kunna komma överens om vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning.

Vi erbjuder barn från 6-års ålder barnsamtal om föräldrar och samtalsledare är överens om det. Vi inleder alltid en samtalsserie med att vi träffar föräldrarna var och en för sig och samtalen leds av två samtalsledare. Samarbetssamtal är frivilliga och bygger på att föräldrarna vill komma överens om barnets bästa och samtalen handlar om det livslånga föräldraskapet. Vi har alltid tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

De viktigaste målen med samarbetssamtal

  • att barnet får tillgång till en nära och god känslomässig kontakt med båda sina föräldrar
  • att barnet efter separation/skilsmässa får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner
  • att föräldrar kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa
  • att föräldrarna själva tar ansvar över de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika påfrestande tvister i Tingsrätten

Kontakt

Familjeteamet

Telefon: 0142-36 62 00

samarbetssamtal@mjolby.se