Samarbetssamtal

Separerade föräldrar kan få samtalsstöd för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barn. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende, umgänge och barns försörjning.

Samarbetssamtal är ett strukturerat samtalsstöd för föräldrar som har separerat, eller står inför en separation. Utgångspunkten i samtalen är barnets behov av båda sina föräldrar.

Samarbetssamtal:

  • är frivilliga
  • är kostnadsfria
  • förutsätter att båda föräldrarna vill delta
  • omfattas av sekretess
  • registreras eller journalförs inte.

Så här går det till

Båda föräldrarna ska vara överrens om att de vill ha hjälp genom samarbetssamtal. Föräldrarna ansöker om var sin tid för samtal, vi börjar alltid med att träffa varje förälder enskilt. 

Efter de inledande samtalen träffas vi tillsammans. Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarnas roll är att hålla samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att ha barnet/barnen i fokus. Hur många gånger vi träffas varierar. 

Det finns även möjlighet för barnen att komma till tals genom barnsamtal.

Varför ska jag gå i samarbetssamtal?

Genom samarbetssamtal får föräldrar möjlighet att hitta sätt att samarbeta kring barnet med utgångspunkt i vad som är barnets bästa.

En av målsättningarna med samarbetssamtal är att barnet ska få tillgång till en nära och god känslomässig kontakt med båda sina föräldrar och kan behålla kontakten med sitt nätverk, så som släkt och vänner.

Ett annat mål är att föräldrarna själva tar ansvar över de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika påfrestande tvister i Tingsrätten.

Förhoppningen är att samtalen ska bidra till en lugnare, tryggare och mera förutsägbar tillvaro för barnen.

Kontakt

Familjeteamet

Telefon: 0142-36 62 00

samarbetssamtal@mjolby.se