Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett erbjudande till separerade föräldrar eller föräldrar som står inför en separation. Samtalen är strukturerade, utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens när det gäller vårdnad, boende, umgänge och/eller barns försörjning.

Samarbetssamtal:

  • är frivilliga
  • är kostnadsfria
  • förutsätter att båda föräldrarna vill delta
  • omfattas av sekretess
  • registreras eller journalförs inte.

Så här går det till

Båda föräldrarna ska vara överens om att de vill gå på samarbetssamtal. Vi inleder alltid samtalen med att vi träffar föräldrar var och en för sig. Efter de inledande samtalen träffas vi tillsammans. Hur många gånger vi träffas varierar.

Vi erbjuder barnen att komma till tals genom barnsamtal om föräldrar och samtalsledare är överens om det.

Varför ska jag gå i samarbetssamtal?

Genom samarbetssamtal får föräldrar möjlighet att hitta sätt att samarbeta kring barnet med utgångspunkt i vad som är barnets bästa.

En av målsättningarna med samarbetssamtal är att barnet ska få tillgång till en nära och god känslomässig kontakt med båda sina föräldrar och behålla kontakten med sitt nätverk, så som släkt och vänner.

Ett annat mål är att föräldrarna själva tar ansvar över de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika påfrestande tvister i Tingsrätten.

Förhoppningen är att samtalen ska bidra till en lugnare, tryggare och mera förutsägbar tillvaro för barnen.

Vad kan samtalen leda till?

Överenskommelse: Föräldrar gör en skriftlig eller muntlig överenskommelse om vad som skall gälla för deras barn.

Avtal: Föräldrar skriver juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende eller umgänge. Ett sådant avtal likställs med en dom i Tingsrätten.

Kontakt

Familjeteamet

Telefon: 0142-36 62 00

samarbetssamtal@mjolby.se