Jaktavfall - Hantering och sortering

Älg i skogen

Jaktavfall i små mängder kan lämnas i sopkärlet om det förpackas väl. Jaktavfall i större mängd än att det som ryms i kärlet är inte ett hushållsavfall och kan inte lämnas till kommunens återvinningscentral.

Bestämmelser kring hur hushållens avfall ska hanteras i Mjölby Kommun finns i kommunens avfallsföreskrifter. Enligt dessa ska jaktavfall, från jakt för egen konsumtion och som fritidssyssla förpackas väl och läggas i det egna sopkärlet. Jaktavfall i större mängd, än att det får plats i sopkärlet är inte ett hushållsavfall och hanteras därför inte av kommunens renhållare. Det innebär att större mängder jaktavfall inte är tillåtet att lämna på återvinningscentralen.

Detta avfall kan i stället grävas ner på lämplig plats. Kontakta Miljökontoret för mer information och diskussion kring vad som anses vara en lämplig plats.

Miljökontoret

E-post: miljo@mjolby.se

Telefon: 010-234 50 00


Är det inte lämpligt att gräva ner avfallet, exempelvis vid oro för smitta, kontaktas en entrepenör som har tillstånd att hantera döda djur. Svensk lantbrukstjänst har ett rikstäckande nätverk av entrepenörer som kan hjälpa till.

www.svensklantbrukstjanst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Service- och teknikförvaltningen

Mjölby kommun, 59580 Mjölby

Telefon: 010-234 50 00

E-post: tekniska@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad