Fördjupad översiktsplan Skänninge

Varje kommun ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I Skänninge gäller fördjupad översiktsplan Skänninge.

Kommunfullmäktige antog 26 april 2014, § 35 förslaget till fördjupad översiktsplan för Skänninge.

Det övergripande målet för planförslaget är att skapa ett attraktivt Skänninge att leva och bo i för alla åldrar. Riktlinjerna sammanfattades med ett levande centrum, att värna om brukningsvärd jordbruksmark samt att bevara kulturarv och värna Skänninges identitet.

Dokumentation:
Planhandling

Fördjupad översiktsplan Skänninge Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad