Kommunomfattande översiktsplan

Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen.

Infoga bild

Planen kommer i praktiken omfatta kommunen med undantag för tätorterna Mantorp, Mjölby och Skänninge som kommer ha egna fördjupningar av översiktsplanen.

Planarbetet har inletts med olika former av tematiska analyser.

Inriktningen är att samråd kring planarbetet ska kunna inledas innan sommaren 2022.

 

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Magnus Hultegård

Telefon:  010 - 234 51 86

E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Senast publicerad