Ung och utsatt för våld i en nära relation

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en förälder som utsätter ett barn. Ibland är det ett syskon. Det kan också vara andra släktingar. Det kanske är någon du är ihop med. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt.

Våld i nära relationer kan handla om att någon:

  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig.
  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt.
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill.
  • Hotar att skicka iväg dig eller kasta ut dig hemifrån, eller låser in dig hemma.
  • Tvingar dig till något sexuellt.
  • Tvingar dig att följa vissa regler för att skydda familjens rykte.
  • Använder våld mot någon annan i familjen.

Du har rätt till skydd och stöd

Det är vanligt att bli orolig och ledsen när man är utsatt för våld. Det är viktigt att prata om det med någon som lyssnar och vill hjälpa. När någon under 18 är utsatt är det alltid de vuxnas ansvar.

Hos socialtjänsten kan du få hjälp med stöd, skydd och praktiska saker.
Du kan få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Skydd och tillfälligt boende
  • Stödsamtal med din familj för att få hjälp att hantera konflikter

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig

Du kan vara anonym och behöver inte berätta vad du heter eller var du bor.

Mottagning barn, unga och vuxna

0142-852 20

Familjeteamet

0142-36 62 00

Ungdomshälsan

010-104 86 22

Tjejjouren Beata

020-31 53 84


Kurator eller skolsköterska på din skola.


Vid akut fara, ring alltid 112