Elda ris och avfall

Innan du eldrar ris utomhus bör du ta reda på hur stor brandrisken är i terrängen där du ska elda. Informationen finns på SMHI:s hemsida.

Länk till karta hos SMHI som visar brandrisken just nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ring oss innan du eldar

Du som eldar halm eller liknande ska anmäla det. Då är vi förberedda om något skulle hända och kan avstyra onödiga utryckningar. Ring räddningtjänsten innan du börjar elda!

Inom tätort

Följande gäller:

 • Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område är inte tillåtet i Mjölby kommun enligt renhållningsordningen. För dig som bor i en tätort innebär det att du får köra ditt trädgårdsavfall till närmsta avfallsupplag (Hulje återvinningscentral exempelvis).
 • Det är förbjudet med all eldning utomhus om eldningsförbud råder.
 • Den som gör upp eld, ansvarar för att bevaka elden, förhindra att elden sprider sig och att elden släcks ordentligt - den får ej lämnas obevakad.
 • Eldning sker alltid på egen risk. Överväg annan lösning eller om du behöver ytterligare person till hjälp.
 • Eldning får inte ske vid kraftig blåst eller efter mörkrets inbrott.
 • Kontakta räddningstjänsten om du är osäker på rådande förutsättningar.
 • Tänk på att alltid ha tillräcklig mängd släckmedel och/eller släckredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till hus med mera.
 • Eldning kan vara störande med tanke på lukter, smuts och sot, tänk på grannar och andra i närområdet.

Utanför tätort

Bor du utanför en tätort eller planlagt område för du elda torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras.

Följande gäller:

 • Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egna tomt på grund av stor brandrisk.
 • Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.
 • Undvik att elda efter mörkrets inbrott.
 • Tänk på glödande flagor och gnistor.
 • Elda på öppen mark där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Om det behövs vattna runt eldningsplatsen.
 • Elda inte närmre än 15 meter från en byggnad.
 • Var beredd med väl tilltagen mängd släckutrustning, det kan gå ruskigt fort. 

På åker

Följande gäller:

 • Du får naturligtvis inte elda om det är utfärdat eldningsförbud.
 • För lantbruk säger försäkringsvillkoren i vissa fall att du inte får elda närmre än 75 meter till byggnad och 40 meter till skog.
 • Om inga naturliga avgränsningar finns krävs 2 meter plöjda fåror eller på annat sett frigjorda jordytor enligt försäkringsföreskrifterna.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar.
 • Elda mot vinden och inte med den!
 • Använd krattor att styra elden med.
 • Se till att ha släckutrustning till hands.
 • Ha din mobiltelefon till hands för att kunna larma snabbt om så behövs.
 • Håll elden under uppsikt hela tiden.
 • Undvik att elda efter mörkrets inbrott.

I naturen

 • Kontrollera att inget eldningsförbud gäller och att du inte tänder om det är för torrt eller blåser för mycket.
 • Välj en avskild plats utan buskage och torrt gräs runtom som kan antändas.
 • Begränsa eldstaden med stenar så förhindrar du en spridning. Gör aldrig upp eld på berghällar eller klippor, tänk på såren du gör!
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken. Men levande träd måste du låta vara i fred.
 • Se till att du har en våt ruska tillgänglig så att du är beredd om något skulle hända.
 • Släck elden ordentligt med mycket vatten och gräv runt i askan för att förhindra glödbrand i marken.
 • Om elden sprider sig ring 112. Försök att hejda elden i vindriktningen. Piska inte, utan sopa in mot elden och kväv elden med ruskan.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0142-854 00

raddning@mjolby.se


Jourhavande brandmästare

Telefon: 0142-854 05