Eldning av trädgårdsavfall

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand utan tillstånd. Undantaget är ris och trädgårdsavfall. innan du får elda ris och trädgårdsavfall är det ett flertal saker du ska ha koll på, och anmält in. Du bör exempelvis ta reda på hur stor brandrisken är i terrängen där du ska elda. Denna informationen finns på SMHI:s hemsida.

Länk till karta hos SMHI som visar brandriskprognoser just nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till karta hos SMHI som visar varningar och meddelanden för brandrisk med mera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för eldning av ris och trädgårdsavfall

Inom tätort gäller följande:

 • Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område är inte tillåtet i Mjölby kommun enligt renhållningsordningen. För dig som bor i en tätort innebär det att du får köra ditt trädgårdsavfall till närmsta avfallsupplag (Hulje återvinningscentral exempelvis).
 • Det är förbjudet med all eldning utomhus om eldningsförbud råder.

Utanför tätort gäller följande:

Bor du utanför en tätort eller planlagt område för du elda torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras.

 • Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egna tomt på grund av stor brandrisk.
 • Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.
 • Du får inte elda efter mörkrets inbrott.
 • Tänk på glödande flagor och gnistor. Eldning får inte ske vid kraftig blåst.
 • Elda på öppen mark där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Om det behövs vattna runt eldningsplatsen.
 • Elda inte närmre än 15 meter från en byggnad.
 • Var beredd med väl tilltagen mängd släckutrustning, det kan gå ruskigt fort. Den som gör upp eld, ansvarar för att bevaka elden, förhindra att elden sprider sig och att elden släcks ordentligt - den får ej lämnas obevakad.
 • Eldning sker alltid på egen risk. Överväg annan lösning eller om du behöver ytterligare person till hjälp.
 • Eldning kan vara störande med tanke på lukter, smuts och sot, tänk på grannar och andra i närområdet.
 • Kontakta räddningstjänsten om du är osäker på rådande förutsättningar.

För Lantbrukare och på åkrar gäller följande:

 • Du får naturligtvis inte elda om det är utfärdat eldningsförbud.
 • För lantbruk säger försäkringsvillkoren i vissa fall att du inte får elda närmre än 75 meter till byggnad och 40 meter till skog. (Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar).
 • Om inga naturliga avgränsningar finns krävs 2 meter plöjda fåror eller på annat sett frigjorda jordytor enligt försäkringsföreskrifterna.
 • Elda mot vinden och inte med den!
 • Använd krattor att styra elden med.
 • Se till att ha rikligt med släckutrustning till hands.
 • Ha din mobiltelefon till hands för att kunna larma snabbt om så behövs.
 • Håll elden under uppsikt hela tiden.
 • Förbjudet att elda efter mörkrets inbrott.

I naturen gäller följande:

 • Kontrollera att inget eldningsförbud gäller och att du inte tänder om det är för torrt eller blåser för mycket.
 • Välj en avskild plats utan buskage och torrt gräs runtom som kan antändas.
 • Begränsa eldstaden med stenar så förhindrar du en spridning. Gör aldrig upp eld på berghällar eller klippor, tänk på såren du gör!
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken. Men levande träd måste du låta vara i fred.
 • Se till att du har en våt ruska och/eller riklig mängd vatten tillgänglig så att du är beredd om något skulle hända.
 • När ni eldat färdigt, släck elden ordentligt med mycket vatten och gräv runt i askan för att förhindra glödbrand i marken.
 • Om elden sprider sig ring 112. Försök att hejda elden i vindriktningen. Piska inte, utan sopa in mot elden och kväv elden med ruskan.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 010-234 5400

raddning@mjolby.se


Jourhavande Insatsledare

Telefon: 010-234 5405

Senast publicerad