Regler för eldning

Vi ser helst att du inte eldar ris och avfall på egen hand - det är mer tidskrävande för dig, och är en ökad risk. Bor du inom detaljplanelagt område inom Mjölby kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall utan du bör istället lämna ditt avfall till Hulje återvinningscentral. Om du ska elda, beakta dessa råd och följ rekommendationerna:

  • Var säker på att det inte råder eldningsförbud den dag eldning ska ske.
  • Eldning sker alltid på egen risk. Överväg annan lösning eller om du behöver ytterligare person till hjälp.
  • För att undvika brandspridning och onödiga larm får elden ej lämnas obevakad.
  • Eldning får inte ske vid kraftig blåst eller efter mörkrets inbrott.
  • Aktuell brandriskprognos kan inhämtas den dag eldning ska ske genom kartan hos SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Tänk på att alltid ha tillräcklig mängd släckmedel och/eller släckredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till hus med mera.
  • Eldning kan vara störande med tanke på lukter, smuts och sot, tänk på grannar och andra i närområdet.
  • Kontakta räddningstjänsten om du är osäker på rådande förutsättningar.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0142-854 00

raddning@mjolby.se


Jourhavande brandmästare

Telefon: 0142-854 05