Aktuellt bygga, bo och miljö

 • Mjölby tätorts kulturmiljöer kartläggs under året


  Mjölby kommun kommer under året titta närmare på kulturmiljön i Mjölby tätort. Det är Fredriksson arkitektkontor som fått uppdraget. Anledningen till att kommunen väljer att fördjupa kunskaperna i Mjö...

  Publicerad: 3 juli 2020
 • Ekosystemtjänstanalys i Mjölby kommun


  Som en del i arbetet att ta fram nya översiktsplaner har Mjölby kommun, som en av få kommuner i Sverige, gjort en kommunövergripande ekosystemtjänstanalys för tio utvalda ekosystemtjänster (ekosystemt...

  Publicerad: 3 juli 2020
 • Vad tycker näringslivet är viktigt?


  I början av året bjöd Mjölby kommun in näringslivet till dialog om framtiden. Syftet med dialogen var att få idéer, tankar och synpunkter att ta vidare in i arbetet med kommunens framtida strategier. ...

  Publicerad: 2 juli 2020
 • Tomtköundersökning


  Under våren 2020 har Mjölby kommun skickat ut en enkät till alla som står i kommunens tomtkö. Syftet är att få bättre kunskap om vilka önskemål och behov våra kommande husbyggare har. Gensvaret har va...

  Publicerad: 2 juli 2020
 • Minecraft-tävling för Mjölbys grundskolor


  Under vårterminen har Mjölby kommun arrangerat en Minecraft-tävling för Mjölby tätorts grundskoleelever. Tävlingen gick ut på att i grupp bygga ett förslag på hur Mjölby stad kan bli en ännu bättre st...

  Publicerad: 2 juli 2020
 • Dumpade sopor på ristippar!


  Dumpningen av sopor på ristippar fortsätter. På ristipparna ska endast ris- och trädgårdsavfall slängas. Allt annat avfall ska lämnas i din soptunna eller på Hulje Återvinningscentral.


  Publicerad: 25 juni 2020