Sota själv

Vid sotningen rensas brännbara beläggningar bort för att minska risken för eldstadsreleterade bränder och soteld i förbränningsanordningen.

Egensotning

När Lagen om skydd Mot olyckor trädde i kraft gavs möjlighet för enskilda fastighetsägare att sota själva, om de sökt och fått dispens av kommunen. Tillståndet beviljas av räddningschefen i Mjölby kommun.

Du kan få dispens att utföra egensotning/rengöring om du:

  • har erfoderlig kunskap om eldstad för att rengöringen sker på ett brandskyddsbetryggande sätt
  • har fysisk förmåga att arbeta på tak
  • har erforderliga redskap för rengöring
  • följer rengöringsfrister samt dokumeterar rengöring

För att kunna bedöma anläggningens totala brandskydd så kommer brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ske regelbundet av kommunens skorstensfejarmästare. Skulle rengörningen anses bristfällig kan dispensen dras in.

Ansökan om egensotning

Du kan även få dispens att låta annan part utföra sotning eller rengöring på egen fastighet.
Mer information om detta samt ansökningsblanketter hittar ni i länken nedan.

Blanketter och information gällande sotning Länk till annan webbplats.. Ni finner dessa specifikt under "Brandskydd, sotning" i rullisten.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 010-234 5400

raddning@mjolby.se


Sotarn  i Mjölby/Boxholm AB

Telefon: 0142-140 93
sotarn@mjolbysot.se

Senast publicerad