Sotningsjournal

Du som sotar själv eller du som anlitat någon annan än kommunens sotare ska skriva sotningsjournal.

Senast publicerad