Sotningsjournal

Du som sotar själv eller du som anlitat någon annan än kommunens sotare ska skriva sotningsjournal.

Sotningsjournalen ska visas upp vid brandskyddskontroll.

Blankett för sotningsjournal för utskrift (PDF)PDF