Brandskyddskontroll

När man utför en brandskyddskontroll innebär det att man gör en bedömning av förbränningsanordningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt. I huvudsak ska det överensstämma med de krav som gällde när anordningen togs i bruk.

Objekt som ska rengöras och brandskyddskontrolleras

Objekten är uppdelade i fyra grupper:

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor.
  • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning.
  • Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn, öppen spis).
  • Imkanaler.

Anläggningar som är inrättade för eldning uteslutande med gas omfattas inte av kravet på rengöring. Däremot ska dessa brandskyddskontrolleras om de är anslutna till avgaskanal.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intervaller (frister) för sotning respektive brandskyddskontroll kan du läsa i följande dokument:

Frister vid sotning och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessa frister är enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) MSBFS 2014:6 och gäller i hela kommunen.

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 010-234 5400

raddning@mjolby.se


Sotarn  i Mjölby/Boxholm AB

Telefon: 0142-140 93
sotarn@mjolbysot.se

Senast publicerad