Planerade bostadsprojekt

Här presenterar vi planer för framtida boende.

Fall i Mantorp

Söder om resecentrum i Mantorp planeras för ett nytt bostadsområde. I första etappen planerar GBJ Bygg AB för 48 lägenheter och Östgötahus AB för cirka 20 radhus. Här kommer även att byggas ett LSS-boende (bostad med särskilt stöd för vuxna) och en förskola.

Kristallen i Mantorp

Intill gamla riksvägen i Mantorp planerar Bostadsbolaget i Mjölby AB att bygga 60 nya hyreslägenheter i längor med loftgång i 2-3 våningar. Det blir huvudsakligen 2–4 rums-lägenheter och några ettor. Byggtiden beräknas bli två år vilket ger en planerad inflyttning kring årsskiftet 2023/2024. www.mjolbybostad.se

Bostadsbolaget Mjölby AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mjölbygatan 12 i Skänninge

Bostadsbolaget i Mjölby AB har köpt fastigheten på Mjölbygatan 12 i Skänninge där Coop tidigare låg. Bostadsbolaget vill bygga cirka 20 hyreslägenheter i ett hus på fyra våningar och har därför beställt en ny detaljplan av kommunen. Inflytt planeras ske tidigast under 2024. www.mjolbybostad.se

Bostadsbolaget Mjölby AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svartå strand etapp 2

Efter framgången med byggandet av den första etappen av Svartå Strand fortsätter planarbetet nu för de södra delarna, etapp 2. Första delen i detta område kommer när den är slutförd att innehålla 376 bostäder.

Hela etapp 2 beräknas ge upp till 800 lägenheter. Den preliminära inriktningen är flerbostadshus med 4-6 våningars byggnadshöjd men även högre byggnader kan bli aktuella. Lägre gruppbebyggelse kan också tänkas inrymmas i området.

Den första tidiga avgränsningen mot järnvägen justeras nu i diskussioner med Trafikverket. Fortfarande är tanken att behålla mycket av det gröna och ha bostadsbebyggelse ned mot Svartån. Samråd för detaljplanen, som täcker hela området från Nygatan ned till Järnvägs-
gatans bro över Svartån, planeras att genomföras hösten 2021. Antagande bedöms kunna ske under 2022. Byggnadsproduktion beräknas kunna ske från slutet av 2023.

Eldslösaområdet - ny stadsdel i Mjölby

Arbete pågår med att ta fram två detaljplaner i Eldslösaområdet i Mjölby tätort. Det ena området är beläget söder om Måndalen i höjd med Sjunningsfält. Där planeras cirka 20 villatomter i skogsmark.

Det andra området är beläget utmed Eldslösaleden och Hargsvägen, direkt norr om Mjölbys ridskola. Området är ett småbrutet beteslandskap och även här planeras det för villatomter, cirka 60 stycken.

Områdena kan även komma innehålla några enstaka ytor för mindre flerbostadshus eller radhus. Samråd för områdenas detaljplaner har skett under våren 2021 och detaljplanerna beräknas kunna antas i början av 2022. Husproduktionen är tänkt att kunna starta under senare delen av 2022 eller början av 2023.