Planerade bostadsprojekt

Här presenterar vi planer för framtida boende.

Kristallkronan i Mantorp

Vid Häradsvallen i Mantorp med infart från Fallvägen planerar Bostadsbolaget i Mjölby Aktiebolag att bygga cirka 60 lägenheter i fem trevåningshus. Detaljplanen för området väntas vara klar under 2020 och inflyttningen skulle då kunna ske 2021. 

Bostadsbolagets Mjölby Aktiebolaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fall i Mantorp

Söder om resecentrum i Mantorp planeras för ett nytt bostadsområde. I första etappen planerar GBJ Bygg AB för 60 bostäder och Östgötahus AB för cirka 20 radhus. Här kommer även att byggas LSS-boende (bostad med särskilt stöd för vuxna) och förskola.

Eldslösa i Mjölby

Precis söder om Eldslösaleden samt nordost och öster om Sjunningsfält i Mjölby planeras en helt ny stadsdel. Området är tänkt att inrymma både förskola, skola, villor och flerbostadshus med hyres- och bostadsrätter (cirka 700 stycken). Detaljplanearbetet startar under 2020 och byggstart beräknas ske 2022.